Strengere controles

Discriminatie uitzendbureaus aangepakt

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil de uitzendbranche extra gaan controleren op arbeidsdiscriminatie. Dat heeft staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) dinsdag aan de Kamer geschreven. Ze reageert daarmee op een uitzending van consumentenprogramma Radar waaruit bleek dat veel bureaus bereid zijn te discrimineren bij werving.

De controle op wervingsprocedures bij uitzendbureaus is een probleem, aldus het ministerie. Voor veel sollicitanten is het lastig aan te tonen dat ze worden achtergesteld. Daarbij kan de Inspectie SZW het werving-en-selectiebeleid alleen controleren als mensen in dienst zijn. Onderzocht wordt of de Inspectie meer bevoegdheden kan krijgen.

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) presenteerde dinsdag een plan om discriminatie op de werkvloer aan te pakken. De bond belooft een onafhankelijk meldpunt voor discriminatie op te richten en ‘mystery callers’ in te zetten bij aangesloten arbeidsbureaus om anoniem te controleren of het antidiscriminatiebeleid daar wel wordt nageleefd. Ook wil ABU dat zijn leden een dergelijk beleid op papier zetten. Staatssecretaris Van Ark geeft de Inspectie SZW de opdracht om de komende tijd te controleren of wat de branche belooft, ook wordt nageleefd.

Discriminatie op de arbeidsmarkt is een probleem dat al jaren bekend is bij het ministerie. In 2012 bleek al uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat het voor werkzoekenden met een Turkse, Surinaamse en Antilliaanse achtergrond lastig is om via een uitzendbureau een baan te vinden. (NRC)