Brieven

Brieven

In Dit onderwijs produceert oprotzesjes en bullshitbanen (27/4) beklaagt Bastiaan Bommeljé zich erover dat de jongeren van nu niet belezen zijn. Een onderbelicht effect van de steeds verdergaande ontlezing is dat ze leidt tot geestelijke ondervoeding: steeds minder jonge, intelligente mensen beschikken over de taalvaardigheid die nodig is om zich te kunnen verhouden tot de wereld waarin ze leven. Hoe moet je omgaan met anderen, interpreteren, relativeren, nuanceren als je daar verbaal onvoldoende voor toegerust bent? De gebrekkige taal en geestelijke onrust die bij veel leerlingen zichtbaar is, verspert de toegang tot de grootste ordening van gevoelens over liefde, dood, geloof, troost, teleurstelling, verlangen, namelijk de wereldliteratuur, het geschreven woord. Studenten brengen het niet meer op om Couperus te lezen, omdat ze niet meer beschikken over de talige instrumenten die daarvoor nodig zijn. Is dat erg? Ja, dat is erg, het zou zelfs een zaak voor het ministerie van Volksgezondheid moeten zijn om de hoogste prioriteit te geven aan het ontwikkelen van de leesvaardigheid van de jeugd, om te voorkomen dat nog meer jonge mensen vastlopen omdat zij zich niet meer op een zelfstandige, invoelende manier staande kunnen houden in een ongelofelijk complexe werkelijkheid.