Brieven

Brieven 2/5/2018

milieu

TGV wint van Boeing

Ik maak me zorgen dat Karel Knip met zijn column ‘De TGV verstookt echt niet minder dan een Boeing’ (28/4) onbedoeld burgers beïnvloedt in hun vervoerskeuze tussen vliegtuig en hogesnelheidstrein. Ik heb drie grote kanttekeningen: 1. Zijn conclusie („Dan moet je toch vaststellen dat energieverbruik van TGV en Boeing even groot zijn”) is veel zekerder dan de data rechtvaardigen; 2. Knip vergelijkt alleen energieverbruik, terwijl voor de vervoerskeuze van burgers vooral de milieu-impact van belang is. Condensstrepen in de lucht hebben minstens een even groot broeikaseffect als de kooldioxideproductie van vliegtuigen; 3. Knip vindt dat we uit moeten gaan van de ‘life cycle analysis’ (LCA) van de verschillende vervoertypes, dus ook de kosten van het bouwen en onderhoud van vliegtuigen, treinen, vliegvelden, spoorwegen, enz. Maar de burger die zich afvraagt of het beter voor het milieu is om de komende vakantie per vliegtuig of per TGV van Amsterdam naar Barcelona te reizen, kan ervan uitgaan dat die treinstations en luchthavens er al liggen, en zich concentreren op de milieu-impact van de reis zelf. En dan wint de TGV het gemakkelijk van de Boeing. En natuurlijk kun je ook in Nederland blijven.

Homomonument

Slachtofferschap homo’s

In het lunchinterview over het Homomonument (28/4) blijkt het slachtofferschap nog steeds aanwezig. „De joden hadden een monument, de zigeuners, alleen wij nog niet.” Dat joden en Roma een Sinti [in 1970] monumenten hadden, lijkt mij zeer normaal, want die groepen zijn onbarmhartig vervolgd en vermoord en dat geldt niet voor de homoseksuelen in Nederland. En verderop staat vermeld dat 160 mannen wegens homoseksuele handelingen door de Duitsers veroordeeld zijn. Het zijn er minder dan honderd en het overgrote deel van hen had het bed gedeeld met een Duitse soldaat of matroos. De Duitsers zagen dat als bedreiging van de krijgstucht, maar de meeste Nederlanders beschouwden dat gedrag als horizontale collaboratie. Van veel vrouwen en meisjes die tijdens de bezetting ook intiem met Duitsers omgingen, werden na de bevrijding wraakzuchtig de haren afgeknipt. De meeste feiten over homoseksualiteit en de Duitse bezetting in Nederland zijn al decennialang bekend, maar toch worden de onware slachtofferverhalen helaas nog steeds herhaald.

Oostvaardersplassen

De schurk Van Geel

In dezelfde week dat oud-staatssecretaris Pieter van Geel (CDA) zijn advies over de toekomst van de Oostvaardersplassen heeft gepresenteerd, ging de superheldenfilm Avengers: Infinity War in première. De schurk in deze film, Thanos, laat de halve bevolking van een planeet vermoorden om de milieudruk te verlichten. En nu wil hij zo’n ‘reset’ doorvoeren in het hele universum. Of, zoals hij het met al zijn goede bedoelingen formuleert: „When I’m done, half of humanity still exists.” Het is aan de helden om zijn plannen te dwarsbomen.

De overeenkomst tussen de denkwijze van Thanos en het advies voor de Oostvaardersplassen is frappant. De helft van de edelherten in het gebied – er leven er op dit moment 2.260 – zou moeten worden afgeschoten om de druk op het gebied te verminderen. Willekeurige halvering van de populatie als milieumaatregel. Ik wil niet suggereren dat Pieter van Geel een schurk is van het kaliber Thanos, maar de stand van beider moreel kompas komt akelig overeen.

Correcties/aanvullingen

Mozart

In de brief Verdiep je in symboliek (30/4, p. 17) wordt M.F.M. van den Beek genoemd als auteur van Die Zauberflöte, een alchemistische allegorie. Dat moet M.F.M. van den Berk zijn.