Staatssecretaris: extra controles bij uitzendbureaus op discriminatie

Staatssecretaris Tamara van Ark reageert daarmee op een uitzending van consumentenprogramma Radar waaruit bleek dat veel bureaus bereid zijn te discrimineren bij werving.

Foto iStock

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil de uitzendbranche extra gaan controleren op arbeidsdiscriminatie. Dat schrijft staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) dinsdag in een brief aan de Kamer.

De staatssecretaris wil dat de Inspectie bij uitzendbureaus gaat kijken of gedragsregels omtrent discriminatie wel worden nageleefd. Dinsdag presenteerde brancheorganisatie Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) een plan om discriminatie op de werkvloer aan te pakken.

‘Controle op werving is een probleem’

De bond belooft een onafhankelijk meldpunt voor discriminatie te starten en herhaaldelijk mystery guests in te zetten bij aangesloten arbeidsbureaus om te anoniem te controleren of het antidiscriminatiebeleid daar wel nageleefd wordt. Ook wil ABU dat haar leden een dergelijk beleid op papier zetten. Staatssecretaris van Ark geeft de Inspectie SZW de opdracht om de komende tijd te controleren of wat de branche belooft, ook wordt nageleefd.

De controle op wervingsprocedures bij uitzendbureaus is een probleem, aldus het ministerie. Discriminatie bij werving en selectie is namelijk moeilijk aantoonbaar. Voor veel sollicitanten is het lastig aan te tonen dat ze bij de selectie voor een baan worden achtergesteld. Daarbij kan de Inspectie het werving- en selectiebeleid van bureaus niet controleren, dat kan namelijk alleen als mensen in dienst zijn. Daarom kijkt de staatssecretaris of de Inspectie SZW meer bevoegdheden kan krijgen op dat gebied.

Lees meer over discriminatie op de arbeidsmarkt: Afkomst weegt bij sollicitatie zwaarder dan strafblad

Discriminatie op de arbeidsmarkt is een probleem dat al jaren bekend is bij het ministerie. In 2012 bleek al uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat het voor werkzoekenden met een Turkse, Surinaamse en Antilliaanse achtergrond lastig is om via een uitzendbureau een baan te vinden. Zij moesten gemiddeld zeven bezoeken aan een uitzendbureau brengen om dezelfde twee banen aangeboden te krijgen als waar autochtone werkzoekenden vier keer voor langs moesten komen.

Training en voorlichting over discriminatie

Naar aanleiding van het onderzoek heeft de uitzendbranche de afgelopen jaren al maatregelen genomen, schrijft Van Ark. Zo zou er zijn ingezet op voorlichting over discriminatie en zou er zijn geïnvesteerd in scholing en training om de ‘cultuur’ van de sector te veranderen. Dat is volgens het ministerie “klaarblijkelijk nog niet voldoende” geweest en daarom is nu met de branche overlegd over nieuwe maatregelen. Als in de toekomst uit blijkt dat bureaus zich niet aan de regels van de branche houden, kan een berisping of een boete volgen.

Lees ook: Psycholoog Naomi Ellemers onderzoekt discriminatie op de arbeidsmarkt. Volgens haar is dat prima te bestrijden: ‘Wie alleen maar gelijke kansen benadrukt, schuift het probleem af’.

In de gedragsregels van de ABU staat onder meer dat bureaus geen gehoor mogen geven aan opdrachtgevers die werknemers van een specifieke achtergrond willen uitsluiten. Dat gebeurde wel in een uitzending van consumentenprogramma Radar van eerder dit jaar.

Redacteuren van het programma deden zich voor als medewerkers van fictieve bedrijven die op zoek waren naar tijdelijke medewerkers. Zij stelden daarbij de vraag of bureaus bereid waren geen uitzendkrachten van Turkse of Marokkaanse achtergrond aan te dragen. Van de 78 uitzendbureaus beantwoordde 47 procent de vraag positief. De ABU noemde de uitkomst van de rondgang “onacceptabel en teleurstellend”. Volgens de staatssecretaris kaartte het programma daarmee een “breed maatschappelijk probleem” aan.