Hof gelast onderzoek bij zorgbedrijven Loek Winter

Gehandicaptenzorg De Ondernemingskamer heeft twijfels of er belangenverstrengeling was bij verwerving van vastgoed van drie zorghuizen.

Foto Vincent Jannink/ANP

De Ondernemingskamer laat een enquête naar wanbeleid uitvoeren bij de antroposofische zorginstellingen voor verstandelijk gehandicapten De Seizoenen van zorgondernemers Loek Winter en Willem de Boer. De onderzoeker moet mogelijke belangenverstrengeling onderzoeken, waar de cliëntenraad om heeft verzocht.

Lees ook: De cliëntenraad vreest dat er zorggeld weglekt naar private bv’s en pleitte daarom in februari bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam voor een enquête

Dat blijkt uit de beschikking die de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam maandag openbaar heeft gemaakt. De speciale raadkamer maakt daarin duidelijk dat de huidige situatie van De Seizoenen geen reden geeft voor twijfel aan een juist beleid en een juiste gang van zaken bij De Seizoenen.

De cliëntenraad had bij de zitting in februari betoogd dat mogelijk zorggelden weglekken naar gelieerde bv’s van de aandeelhouders. De Ondernemingskamer ziet onvoldoende bewijzen dat het winstverbod voor zorginstellingen wordt omzeild.

Instelling draagt risico

Maar de Ondernemingskamer heeft wel twijfels bij de manier waarop Winter en De Boer, onder meer bekend als de eigenaren van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam en de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad, samen met mede-aandeelhouders Peter Lensselink en Philipp Jan Flach een bedrijvenconstructie rond De Seizoenen hebben gebouwd. Kort na het faillissement van Stichting Zonnehuizen maakten zij met de vennootschap WW Zorg Groep een doorstart met de zorgactiviteiten in de zes huizen voor verstandelijk gehandicapten. Over de overname van het vastgoed van drie van de tehuizen onderhandelden ze tot 2016 met de curator en de banken.

Onder de holding WW Zorg Groep kwamen de dochterbedrijven De Seizoenen (de zorgverlening en het personeel), De Seizoenen Vastgoed en Care Shared Services BV te hangen. De Seizoenen heeft de zorgvergunningen en ontvangt voor ongeveer 40 miljoen euro per jaar aan zorggelden van de overheid, waarmee onder meer de huur en servicecontracten kunnen worden betaald.

Bij de verwerving van het vastgoed in 2016 verleende De Seizoenen een achtergestelde lening en ook zorgde het voor het onderpand van de hypotheken bij de banken. De aandeelhouders staken zelf ieder slechts 100 euro in de vastgoedinvestering. Daarmee lijkt het er volgens de Ondernemingskamer op dat zorginstelling De Seizoenen het ondernemersrisico draagt, terwijl de mogelijke vastgoedwinst op termijn toekomt aan de aandeelhouders.

Marktconforme huren

De Ondernemingskamer stelt daarbij vraagtekens of bestuurders en commissarissen wel zorgvuldig en onafhankelijk waren tijdens de onderhandelingen over het vastgoed. Zij waren tevens bestuurder of commissaris. De Ondernemingskamer stelt in zijn beschikking dat er twijfels kunnen zijn aan die onafhankelijkheid en zorgvuldigheid bij de beslissingen over de financiering van de vastgoedverwerving en ook of er bij de huurovereenkomsten wel een optimaal onderhandelingsresultaat kon worden bereikt.

Maar daarbij geeft de Ondernemingskamer ook aan voldoende door de WW Zorg Groep te zijn overtuigd dat op dit moment marktconforme huren worden betaald. Ook achten de rechters de wijzigingen in het bestuur sinds 2016 voldoende om te kunnen spreken van onafhankelijkheid. Van onvoldoende onderhoudsinspanningen, die door de cliëntenraad waren aangevoerd, lijkt ook geen sprake.

Wie het onderzoek zal uitvoeren, zal de Ondernemingskamer later bekendmaken.