CBS

Verschil in beloning tussen top en werkvloer blijft verder stijgen

Het verschil in loon tussen de top van een bedrijf en de gemiddelde werknemer groeit. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het bruto jaarsalaris van de vijf topverdieners bij de duizend grootste bedrijven 6,2 keer hoger was dan het gemiddelde loon. In 2010 was nog sprake van een factor 5,5. De topverdieners bij de onderzochte bedrijven waren vorig jaar goed voor een jaarloon van gemiddeld 272.000 euro. Het salaris was daarmee 32 procent hoger dan in 2010. De loonstijging voor de gemiddelde werknemers steeg in de periode met 13 procent tot 50.000 euro per jaar. Het CBS benadrukt dat er wel een verschil zit tussen het bruto- en het nettoloon. Op basis van wat uiteindelijk wordt overgemaakt aan werknemers verdiende de top 4,6 keer meer dan gemiddeld op de werkvloer. (ANP)