Trouw ‘deels onzorgvuldig’ in verkrachtingsverhaal Jelle Brandt Corstius

Raad voor de Journalistiek Het persoonlijke relaas van de tv-maker was volgens de Raad ‘journalistiek zorgvuldig’, maar de krant had in de inleiding meer afstand moeten nemen.

Gijs van Dam in februari bij de Raad van de Journalistiek voor zijn zaak tegen dagblad Trouw en DWDD.
Gijs van Dam in februari bij de Raad van de Journalistiek voor zijn zaak tegen dagblad Trouw en DWDD. Foto Olaf Kraak/ANP

De Raad voor de Journalistiek vindt dat dagblad Trouwdeels onzorgvuldig” heeft gehandeld bij het plaatsen van het artikel van tv-maker Jelle Brandt Corstius, waarin hij schreef dat hij slachtoffer was van een verkrachting. Dit stuk stond op de voorpagina van 23 oktober 2017, als bijdrage aan de #MeToo-discussie.

Tv-producent Gijs van Dam had een klacht ingediend bij de Raad omdat hij vond dat hij ten onrechte werd beschuldigd van de verkrachting; dat zijn goede naam was geschaad – hoewel zijn naam niet genoemd werd – en dat de krant erbij had moeten zeggen dat hij ten stelligste ontkende.

Volgens de Raad is het artikel, dat verscheen op de voorpagina van 23 oktober, op zich journalistiek zorgvuldig: Gijs van Dam was voldoende geanonimiseerd. De krant maakte ook voldoende duidelijk dat dit artikel de visie en de persoonlijke ervaringen van Brandt Corstius bevatte, dus: „feitelijke verslaglegging staat niet voorop”. Ook was het niet nodig om de ontkenning van Van Dam erbij te zetten.

Maar de Raad vindt dat Trouw in de inleiding van het stuk meer afstand had moeten nemen van Brandt Corstius’ beschuldiging – om duidelijk te maken dat het hier niet om bewezen feiten ging. De raad acht daarom de zinsnede „Ook journalist Jelle Brandt Corstius is slachtoffer” journalistiek onzorgvuldig.

Van Dam had bij de Raad twee klachten ingediend, tegen Trouw en tegen De Wereld Draait Door (DWDD), waarin Brandt Corstius zijn beschuldiging twee dagen later herhaalde. De uitspraak in de zaak tegen DWDD volgt volgende week.

In Scheveningen

Brandt Corstius (niet aanwezig op de zitting van de raad in februari) vertelde in zijn artikel dat hij „in het prille begin” van zijn tv-carrière was verkracht, maar dat hij tot het bittere besef was gekomen dat hij dit niet openlijk kan vertellen zonder zelf gevaar te lopen aangeklaagd te worden. Brandt Corstius vertelde niet wie volgens hem de dader was. Maar op 30 oktober trad diegene zelf naar buiten, in de talkshow Pauw. Gijs van Dam vertelde daar dat hij in 2002 in Scheveningen inderdaad seks had gehad met Brandt Corstius, maar dat dit vrijwillige seks was, van twee volwassen leeftijdgenoten, tussen wie geen machtsverhouding zou hebben bestaan. Hij ontkende dat het om een verkrachting ging.

Volgens zijn advocaat werd Van Dam in Trouw weliswaar niet bij naam genoemd, maar was zijn identiteit toch makkelijk herleidbaar. Door de zinsnede „in het prille begin van mijn tv-carrière” was volgens hem eenvoudig te achterhalen dat Brandt Corstius doelde op het programma Barend & Van Dorp, waar beide mannen toen werkten. En hierna zou ook snel de naam van Van Dam boven zijn gekomen: „Herkenbaarheid in de mediawereld staat gelijk aan herkenbaarheid voor het publiek.”

Van Dam verwijt Trouw verder dat de krant niet aan wederhoor heeft gedaan, en zelf geen onderzoek deed naar de zaak. De krant had hem na een eerste versie van Brandt Corstius’ verhaal om een reactie gevraagd. Hij had toen ontkend, en via zijn advocaat laten weten dat de krant hem erbuiten moest laten. Hierna had de krant Van Dams ontkenning niet geplaatst.

Van Dam heeft eerder al een strafklacht ingediend, wegens smaad en laster. Over een civiele zaak wil hij zich nog beraden.