Opinie

    • Peter Vandermeersch

Klimaatwetenschappers bloggen bij NRC over hun onderzoek

Klimaatonderzoek Op ons klimaatblog zullen wetenschappers van de Universiteit Utrecht de komende tijd regelmatig berichten over hun onderzoek.

Foto Piroschka van de Wouw/ANP

“Het klimaatprobleem is bij uitstek een thema waarop de wetenschap zijn meerwaarde kan bewijzen,” schrijft Maarten Hajer, faculteitshoogleraar Urban Futures, op het klimaatblog van NRC. Het is het eerste van een reeks artikelen door wetenschappers van de Universiteit Utrecht op het blog. Ongeveer maandelijks zullen zij berichten over hun onderzoeken rond het thema duurzaamheid.

Zo’n samenwerking ligt voor de hand, zeker als het gaat om klimaatverandering, energietransitie en duurzame ontwikkeling. Het zijn thema’s die nog maar een paar jaar geleden een plekje hadden in de marge van de Haagse politiek, maar die inmiddels zijn opgerukt naar het hart van het kabinetsbeleid. Kranten volgen nauwgezet het politieke debat. Er gaat veel geld in om, er zijn verliezers en winnaars, er ontstaat nieuwe werkgelegenheid. Kortom de maatschappelijke gevolgen zijn groot.

Hajer is eigenlijk te bescheiden als hij zegt dat wetenschap op het gebied van klimaatverandering een meerwaarde kan hebben. De politiek tast in het duister zonder de wetenschappelijke inbreng. Veel van de gevolgen van de opwarming zullen, zeker in Nederland, pas door toekomstige generaties gevoeld worden. Maar om te voorkomen dat de gevolgen tegen die tijd te groot worden, zullen we nu al moeten handelen. Dat kan alleen op basis van de modellen die de wetenschap ons aanreikt. Het zijn die modellen, die ons vertellen dat we miljarden moeten besteden om het laaggelegen Nederland in de toekomst klimaatbestendig te houden.

Ook voor de oplossingen is de inbreng van wetenschappers essentieel. Zij moeten bedenken hoe we de uitstoot van broeikasgassen kunnen terugdringen. Ze kunnen ons de alternatieven laten zien voor een ‘duurzaam’ leven. Zo kan de wetenschap, zoals Hajer terecht schrijft, het debat voeden en helpen om draagvlak te creëren voor oplossingen. Juist daarom is het goed dat wetenschappers ons regelmatig vertellen waar ze mee bezig zijn. Op een manier die ook te volgen is voor gewone krantenlezers. Het klimaatblog biedt daarvoor een geschikt podium.

Peter Vandermeersch
Blogger

Peter Vandermeersch

Peter Vandermeersch is hoofdredacteur van NRC en schrijft op deze blog over nieuwe ontwikkelingen bij NRC en de dagelijkse praktijk op de redactie. U kunt hem ook volgen op Twitter.