In Dokkum had de politie enkel oog voor tegenstanders

Sinterklaasintocht Dokkum Verkeerde inschattingen van politie en gemeente leidden tot de verstoorde Sinterklaasintocht, blijkt uit een reconstructie.

De landelijke Sinterklaasintocht in Dokkum liep afgelopen november uit de hand omdat politie en de gemeente hun aandacht vooral richtten op tegenstanders van Zwarte Piet. Daardoor konden voorstanders in en buiten Dokkum zich nagenoeg vrij bewegen. Dat blijkt uit een reconstructie van NRC gebaseerd op documenten verkregen door een beroep te doen op de Wet openbaarheid van bestuur.

De toegangscontrole bij de intocht was ondermaats. Hierdoor konden rechts-extremisten en voetbalhooligans in het centrum van de stad komen en voelden politie en gemeente zich uiteindelijk gedwongen de geplande anti-Zwarte-Pietdemonstratie te verbieden.

Uit de documenten blijkt dat de politie van tevoren wist dat groepen „kwaadwillenden” naar Dokkum zouden komen om de confrontatie aan te gaan met tegenstanders van Zwarte Piet. Toch bleven de vier toegangspoorten naar het vestingstadje de hele dag onderbemand – ondanks herhaaldelijke verzoeken van de eenheidscommandant en zijn leidinggevende om versterking.

Kort nadat ruim dertig voorstanders van Zwarte Piet erin slaagden de bussen met tegenstanders op de A7 45 minuten lang de weg te versperren besloot de ‘driehoek’ van Dokkum dat de situatie te gevaarlijk was en verbood ze de demonstratie.

Burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel (Dokkum) zei toentertijd dat er een risico op „ernstige wanordelijkheden” was ontstaan doordat groepen in de binnenstad uit waren op de confrontatie met de tegenstanders, er nog meer wegblokkeerders klaar stonden en er voorstanders van Zwarte Piet aankwamen met zwaar vuurwerk. Uit logboeken in handen van NRC blijkt dat die uit de hand gelopen situatie mede het gevolg was van de afwachtende houding van de politie. Die was van tevoren op de hoogte van de blokkades en de komst van hardekernsupporters van SC Cambuur en andere voetbalclubs, maar greep niet in.

De tegenstanders van Zwarte Piet die Dokkum niet in mochten, wilden zich in Weesp bij een ander protest voegen. Maar de politie dwong de bussen onder escorte terug te keren naar Amsterdam. Destijds zei de politie dat het besluit om de bussen ook in Noord-Holland te begeleiden kwam van de driehoek Weesp. Maar uit de stukken blijkt dat die keuze vaststond ruim vóór de burgemeester van Weesp een noodbevel uitvaardigde tegen de demonstranten.

District-chef van de politie Sylvia te Wierik laat weten dat de politie die dag slechts twee doelen voor ogen had: „het door laten gaan van de demonstratie en een zo’n veilig mogelijk verloop van het kinderfeest”. Dat de demonstratie niet door kon gaan, komt volgens Te Wierik doordat de politie zich gedwongen voelde te kiezen voor de veiligheid.

Reconstructie pagina 4-5