Thuiszorg

Gemeenten betalen niet fatsoenlijk voor thuiszorg

Vrijwel geen enkele gemeente betaalt nu fatsoenlijke tarieven voor thuiszorg, waardoor thuiszorgbedrijven niet in staat zijn om verbetering aan te brengen in de lonen en arbeidsvoorwaarden van huishoudelijke hulpen. Dat blijkt uit een overzicht dat NRC heeft verkregen van 250 gemeenten die dit jaar of in 2019 vallen onder een algemene maatregel van bestuur (AMvB) om in aanbestedingen reële tarieven af te spreken met de thuiszorgbedrijven.

Thuiszorgorganisaties en de vakbonden vrezen dat een bestuurlijke maatregel van het ministerie van VWS uit 2017, die gemeenten dwingt „een reële prijs” te betalen, te weinig effect zal hebben. Ze zijn bang dat gemeenten in nieuwe contracten hun tarieven niet voldoende zullen aanpassen.

Een regiegroep zou toezien op naleving van de AMvB en kon gemeenten dwingen opnieuw aan te besteden als te lage tarieven zijn afgesproken. Uit een briefwisseling tussen het ministerie en de brancheorganisaties in bezit van NRC blijkt dat het ministerie beoogde die regiegroep 1 september op te heffen.

Bonden en brancheorganisaties strijden nu samen om een race naar de bodem te stoppen.

Thuiszorg, pagina E6-9