Opinie

m/v van de week

Wie

De edelhertsjamaan

Waarom

De edelhertsjamaan staat voor het mistige, bijna rituele karakter van de discussie over de Oostvaardersplassen. Falend beleid liet het beheer van dit natuurgebied de afgelopen decennia volkomen uit de hand lopen. Een spectaculair en succesvol natuurontwikkelingsexperiment werd zo tot speelbal van emotionele geloofsartikelen. Er heeft zich inmiddels een ware cultus rond de Oostvaardersplassen ontwikkeld: believers die denken dat je natuur kunt toveren versus dierenbeschermers die niet weten dat er in de natuur heel veel dieren ellendig doodgaan. De commissie-Van Geel adviseerde deze week een ‘herstart’ van het gebied. Daarvoor is onder andere een verdere, aanzienlijke reductie van het aantal edelherten en paarden noodzakelijk.

Hoe

De schimmige sjamaan kan het best met waterverf worden weergegeven.