Brieven

Brieven 28/4/2018

Dividendbelasting (1)

De Bijbel stemt in

Gezien de afschaffing van de dividendbelasting voor buitenlandse aandeelhouders en het afknijpen van de sociale werkplaatsen, wordt het duidelijk waarom de VVD zich zo thuis voelt bij de christelijke partijen.

Immers „aan eenieder, die heeft, zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden.” Matteüs 25:29, Bijbel (NBG-vertaling 1951).

Dividendbelasting (2)

Bestraf liegen

Waarom is er geen wet die liegen door politici strafbaar maakt? Meineed is ook strafbaar. Het publieke ambt is een morele verantwoordelijkheid, wat liegen, wanneer en waar dan ook, over hoe kleine zaken ook, onacceptabel maakt. Een rechter zou de strafmaat tijdens een rechtzaak kunnen bepalen aan de hand van de publieke schade die er geleden wordt. Dit moet ook achteraf kunnen, minstens dertig jaar na de leugen. Hou het individu aansprakelijk voor het maatschappelijke, financiële, en sociale lijden dat hij met zijn leugens veroorzaakt.

Robotrechten

Wegwerprobots

De enige reden om robots een juridische status te geven, zoals het Europees Parlement overweegt, is het afschuiven van verantwoordelijkheden. Bij een misdrijf of een ongeluk, kunnen we de robot aanklagen, maar wat kunnen we verwachten? Wie is schuldig? Nog erger is het als de fout veroorzaakt wordt door software, want wat is software? Zachte waren die voortdurend veranderen zonder dat je er erg in hebt of weet waarom. Bovendien is een hoop schroot lastig ter verantwoording te roepen. Kan een robot huilen of spijt betuigen?

Een robot werkt voor zijn opdrachtgever, niet voor niets betekent robot letterlijk slaaf, het Russische woord ‘rabotte’ is ‘werk’: iemand die in dienst is, is een slaaf, een robot. In het Romeinse Rijk kregen slaven ook rechten om verantwoordelijkheid af te schuiven. De slaaf bleef slaaf, maar als hij iets had misdaan, was hij verantwoordelijk, niet de eigenaar. Slaven kunnen we gewoon op de schroothoop gooien.

Ouderenzorg

Liggen als koningen

Toen ik het bericht Ouderen niet meer opereren is opeens bespreekbaar (22/4) las, moest ik denken aan mijn moeder, die rond haar negentigste in het ziekenhuis belandde.

Haar werden ook vragen uit de ‘kwetsbaarheidstest’ gesteld, zoals welke dag het gister was. „U denkt zeker dat ik het allemaal niet meer op een rijtje heb”, reageerde ze, maar maakte van de zenuwen een foutje. Gelukkig werd ze behandeld. In de jaren die daarop volgden – niet meer haar beste – zei ze vaak tegen ons, haar kinderen: „Ik vind het zo fijn jullie nog te zien.”

Ook moest ik denken aan de stokoude tantes van een goede vriend van mij in West-Afrika. Ze lagen als koningen op bed, ieder aan een kant van de kamer, en werden de hele dag bezocht door dorpsgenoten die hen om raad vroegen. Dat ze stokoud waren realiseerde ik me pas toen één van hen naar het toilet moest en de afstand nog slechts kruipend kon overbruggen. Maar hun waardigheid hadden ze wel, gewaardeerd als ze werden om hun wijsheid en levenservaring.

In Nederland mag je tot je 68ste werken en ben je twee jaar later een operatie niet meer waard. Lang leve het kapitalisme!

EPD

Volg wie jou volgt

In Barbie wees ons op ontwerpfout in Elektronisch Patiëntendossier (22/4), beklaagt Vincent Icke zich erover dat je niet weet wie toegang heeft tot je medische dossier. Maar dat is weldegelijk nu al mogelijk. Via volgjezorg.nl kun je onder andere zien wie er allemaal toegang tot je dossier heeft gehad en vervolgens een mailtje krijgen als iemand zich toegang heeft toegeëigend.

Duitse naamvallen

Handig rijmpje

Het artikel Hebben ook Duitse kinderen problemen met de naamval? benadrukt hoe moeilijk de Duitse taal is. Om de derde naamval te onthouden, hadden wij vroeger een rijmpje: „Schreib mit, nach, nebst, sambt, bei, seit, von, zu, zuwieder, entgegen, auser , aus, stehts mit dem Datif nieder.

Donorkinderen

Weldoordacht

In Ook een donorkind heeft rechten. Regel dat dan (21/4) pleit Larissa Pans voor regulering van de voortplantingsindustrie ten behoeve van de rechten van het kind. Iedereen vindt dat we kinderen moeten beschermen. Maar waarom spreken we wel over de rechten van donorkinderen en niet over die van kinderen die zelfstandig verwekt zijn? Ook hun rechten kunnen immers geschonden worden.

In de door Pans zo genoemde ‘voorplantingsindustrie’ denken toekomstige ouders tenminste meer en bewuster na over het krijgen van kinderen dan stellen dan in ‘normalere’ gezinssituaties. Vaak gaan er jaren van afweging overheen voordat de stap wordt ondernomen. Spreken over een industrie doet geen recht aan de zorgvuldigheid waarmee mensen deze keuzes maken. Niet alles hoeft gereguleerd te worden.

Seksuele exploitatie

Zie het in context

Ik wil de praktijken van de Heineken-medewerkers niet goedpraten, maar het artikel Een bus vol schaarsgeklede meisjes voor Heineken-staf (21/4) is geschreven vanuit het belerende dominee perspectief. Ik woon al bijna vijfentwintig jaar in Latijns- Amerika, waar een soortgelijke cultuur heerst. Promotiemeisjes worden ingezet bij met name macho producten als bier, banden, accu’s, motorolie, maar ook mobiele telefoons en politieke partijen. Deze meisjes komen uit de laagste sociale klasse. Het is werk wat op zichzelf weinig oplevert, maar wel een kans geeft om contacten op te doen. Deze meisjes zijn volslagen kansarm en het enige wat zij te bieden hebben is een schattig gezichtje en een goed figuur, het is dus niet vreemd dat zij dat verkopen. Een enkele wip levert soms meer op dan twee weken van 48 uur werken in een Amerikaanse assemblage fabriek. Door het promotiewerk kunnen zij ook iets selectiever zijn dan de arme meisjes die in morsige stripclubs werken en gedwongen worden om iedere dronken uitgezakte geilbuik te bevredigen. Zo werkt het nu eenmaal in armoedige landen. De #MeToo discussie is een luxe van de westerse wereld waar men in de ondergeprivilegieerde landen nog lang niet aan toe is.