topambtenaar Christiaan Rebergen benoemd tot thesaurier-generaal op Financiën

Christiaan Rebergen
Christiaan Rebergen Foto OLAF KRAAK / ANP

Drie maanden na het vertrek van Hans Vijlbrief naar de eurogroep in Brussel, heeft het ministerie van Financiën weer een nieuwe thesaurier-generaal. Christiaan Rebergen werd donderdag door de ministerraad per 1 juni in deze functie benoemd.

De ‘tg’ is in ambtelijke hiërarchie niet de hoogste in rang maar wel de meest prestigieuze functie – een ambt dat al sinds de late zestiende eeuw bestaat.

De Generale Theasurie gaat onder meer over het betalingsverkeer van het Rijk (via het Agentschap), de financiële sector en de internationale financiële betrekkingen (onder meer de eurogroep).

De aan de Vrije Universiteit opgeleide ontwikkelingseconoom heeft veel internationale beleidservaring. Hij werkte de afgelopen zestien jaar op het ministerie van Buitenlandse Zaken, sinds 2014 als directeur-generaal Internationale Samenwerking. Van 1996 tot 2002 werkte hij al op het ministerie van Financiën, voor de afdeling Inspectie Rijksfinanciën die de budgetten op andere departementen in de gaten houdt.

Aan het begin van zijn loopbaan werkte Rebergen in de Tweede Kamer, als stafmedewerker rijksuitgaven bij verschillende commissies. Hij is niet verbonden aan een politieke partij.

Correctie 27 april 2018: In een eerdere versie van dit artikel stond dat Rebergen studeerde aan de UvA, hij studeerde aan de Vrije Universiteit. Dit is aangepast.