Deel Limburgse SP breekt met partij en stapt op

De Limburgse SP-gedeputeerde Daan Prevoo en enkele Statenleden voelen zich onvoldoende gesteund door de partijleiding.

Daan Prevoo (SP) tijdens een promotietour van de verenigde coffeeshops in Maastricht. Foto Marcel van Hoorn
Daan Prevoo (SP) tijdens een promotietour van de verenigde coffeeshops in Maastricht. Foto Marcel van Hoorn

Een van de twee gedeputeerden en vijf van de acht leden van Provinciale Staten (waaronder de fractievoorzitter) van de SP in Limburg breken met hun partij. Daan Prevoo, de gedeputeerde, en vier van de vijf dissidente Statenleden hebben ook hun ontslag ingediend.

Drie jaar geleden sloot de SP zich als tweede partij van Limburg aan bij een brede coalitie met CDA, PvdA, VVD en D66. De fractieleden en de gedeputeerde voelen zich sinds enige tijd onvoldoende gesteund door de partijleiding om de destijds gemaakte afspraken uit te voeren. Volgens de fractieleden drijft de SP af van de “ingezette koers om meer bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen. Bovendien is ons op meerdere momenten duidelijk geworden dat er vanuit de partij onvoldoende vertrouwen is in de koers en aanpak van de fractie.”

Prevoo zegt dat hij “niet langer onafhankelijk, betrouwbaar en zorgvuldig beslissingen kan nemen in het belang van onze provincie, de hier aanwezige organisaties en iedereen die hier woont en werkt, zonder dat daarbij mijn persoonlijke integriteit in het geding komt”.

Vluchtelingen

Volgens Edwin Bus, negentien jaar Statenlid en de enige van de vijf opgestapten die op persoonlijke titel verdergaat, stuurde de leiding van de SP aan op het vertrek van Prevoo, die te veel zou afwijken van de partijlijn. “De druppel was een artikel van de gedeputeerde in De Limburger waarin hij de Limburgers opriep wat toleranter te zijn ten opzichte van buitenlandse arbeidskrachten en vluchtelingen met een status. Daarna hebben pittige gesprekken plaatsgevonden tussen de landelijke top, Prevoo en Bram Schaminée, onze fractievoorzitter. Landelijk voorzitter Ron Meyer en de zijnen vonden dat Prevoo diende te vertrekken. Wij vonden dat we met acht Statenleden en twee gedeputeerden moesten beginnen en met acht Statenleden en twee gedeputeerden moesten eindigen.”

Meyer wil niet zelf reageren, maar verwijst naar landelijk secretaris Lieke Smits. Die ontkent dat Prevoo is gevraagd om op te stappen. “Er hebben wel pittige gesprekken plaatsgevonden en bij een halfjaarlijkse verantwoordingsbijeenkomst met de leden in Limburg is er een stevige inhoudelijke discussie gevoerd. Dat ging over Prevoos uitspraken over buitenlanders. Een deel van onze leden vond daar dat je oprechte zorgen niet kunt afdoen als intolerantie. Het ging ook over de steun van Prevoo voor een windmolenpark in Venlo, waar veel verzet tegen bestaat.” Smits vindt het “heel erg jammer” dat mensen “die zich jaren hebben ingezet voor de partij” nu vertrekken.

Gedeputeerde Staten van Limburg zeggen in een verklaring het vertrek van Prevoo te betreuren. Het college gaat de komende tijd bekijken wat de consequenties zijn van het opstappen. Ook zonder de vijf hebben GS een meerderheid in de Staten.