Opinie

Achteruit

In het Achtuurjournaal gaat het over een test, die het Leids Universitair Medisch Centrum afneemt bij binnenkomende 70-plussers. Met het stellen van een paar eenvoudige vragen wordt hun kwetsbaarheid ingeschat. Ze moeten onder meer de maanden van het jaar achteruit opnoemen. Mijn man – ook een 70-plusser – gaat nu rechtop zitten en zegt plotseling verheugd: REB ME CED!

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl