Gebied verandert volgens PvdD in ‘ordinaire schiettent’

Advies Oostvaardersplassen Actievoerders en dierenorganisaties zijn niet tegen minder grazers, maar het afschot van gezonde dieren blijft een pijnpunt.

Foto: Olivier Middendorp

Er zijn weinig mensen die zich faliekant keren tegen het advies het aantal dieren in de Oostvaardersplassen te verkleinen, zodat ze geen honger meer hoeven te lijden. Dit advies werd woensdag door een commissie onder leiding van voormalig CDA-staatssecretaris Pieter Van Geel aangeboden de provincie Flevoland.

„We zijn best tevreden”, zegt Terenja Bongers uit Arnhem. Zij organiseerde eerder een grote demonstratie om het „onnodig lijden” van dieren te stoppen. Dat er voortaan waarschijnlijk vaker en eerder dieren zullen worden afgeschoten, vindt Bongers, die zelf paarden heeft, niet zo’n ramp. „We zijn niet tegen afschot. Op de Veluwe gebeurt dat ook.”

Dat er straks nog maar plaats is voor maximaal vijftienhonderd dieren, en in de eerste twee jaar zelfs maar voor elfhonderd, kunnen velen billijken. Het zouden er zelfs nóg veel minder moeten zijn, vindt Yvonne Bierman, voorzitter van de Stichting Welzijn Grote Grazers. „Een handjevol, en alleen in de zomermaanden.” De stichting is al jaren actief en stelde een petitie op tegen het dierenleed die door bijna 39.000 mensen werd getekend.

Lastiger uit te leggen is dat er, om het gewenste kleine aantal dieren te bereiken, de komende maanden bijna twaalfhonderd dieren zullen moeten verdwijnen, veelal door afschot. Dit geldt met name voor de edelherten. Zo verandert het natuurgebied volgens de Partij voor de Dieren in „een ordinaire schiettent”.

Ook de Dierenbescherming is, niet geheel verrassend, tegen het afschieten van gezonde dieren. „Onacceptabel”, aldus een verklaring. Beter dan het vergroten van het moerasachtig deel van de Oostvaardersplassen en het verkleinen van het grazige deel, zoals Van Geel voorstelt, is het vergroten van het natuurgebied zelf. „Geef de grote grazers de rust en ruimte die ze verdienen door hun leefgebied uit te breiden.” De Dierenbescherming stelt voor de bossen rondom het natuurgebied open te stellen voor de grazers, en „zo snel mogelijk een verbinding met het Horsterwold te realiseren”.

Dat laatste voorstel deed onlangs ook directeur Kirsten Schuijt van het Wereld Natuur Fonds. Door aanleg van deze corridor, het zogenoemde Oostvaarderswold, zouden de grazers vanuit de Oostvaardersplassen naar de Veluwe kunnen lopen, en zelfs naar Duitsland.

Acht jaar geleden werd uitgerekend precies dit plan, deze „robuuste verbindingszone”, afgeblazen, toen het eerste kabinet-Rutte op natuur bezuinigde en toenmalig CDA-staatssecretaris Henk Bleker zijn steun introk. Dit tot woede van het dagelijks bestuur van Flevoland, Gedeputeerde Staten, dat enkele maanden later over de kwestie viel. Nu halen sommigen het plan weer uit de kast. Kirsten Schuijt, vorige maand: „Ik kijk uit naar de opening van het Oostvaarderswold en de edelherten die uiteindelijk door kunnen galopperen om beschutting te zoeken in het Reichswald.”