‘Europese natuurbescherming schiet tekort’

Op papier worden de natuurgebieden goed beschermd, maar in de praktijk gebeurt er te weinig.

Een aalscholver in Stellendam.
Een aalscholver in Stellendam. Marten van Dijl /ANP

EU-landen leven Europese regels over natuurbescherming onvoldoende na. Dat blijkt donderdag uit een rapport van vier Europese natuur- en milieuorganisaties over in hoeverre landen zorg dragen voor vogelpopulaties en hun leefgebied. Nederland zou meer moeten doen aan toezicht, controle en naleving.

Nederland scoort in het onderzoek – waarbij naar achttien EU-lidstaten werd gekeken – alleen goed met de invoering van de richtlijnen, de uitvoering “kan beter”. Een onvoldoende krijgt Nederland voor de bescherming van vogelsoorten. Ook is er te weinig beheer van de zeegebieden, met name de Noordzee, en wordt niet genoeg voorkomen dat deze gebieden verstoord raken.

Hoewel een meerderheid van de lidstaten (67 procent) de regels heeft overgenomen in de nationale wetgeving, worden ze niet voldoende opgevolgd, stellen de natuur- en milieuorganisaties. Het gaat om oude richtlijnen uit 1979 en 1992 die in Nederland zijn ingevoerd als Natura 2000. De Europese Comissie scherpte die regels ruim een jaar geleden met een ‘actieplan’ aan.

Iets minder dan de helft van de Europese lidstaten beschermt de biodiversiteit onvoldoende. “De Europese Commissie moet dit serieus gaan nemen”, zegt Ariel Brunner, beleidsdirecteur van de ngo BirdLife Europe, bij het aanbieden van dit rapport. Volgens hem moet de Commissie lidstaten gaan aanspreken. “De Commissie doet dit al als het gaat over luchtkwaliteit. Nu moet ze het gaan doen voor de natuur.”

Overbevolking

Eerder dit jaar zei het Planbureau voor de Leefomgeving al dat Nederland goed moet gaan nadenken over de inrichting van de Noordzee, “voordat deze vol staat met windmolens”. Maar soms roept natuurbeheer ook juist tegenreactie op van natuurliefhebbers. Om overbevolking van grote grazers in de Oostvaardersplassen tegen te gaan worden de dieren afgeschoten. Hier wordt veel actie tegen gevoerd.

Correctie (26 april 2018): In een eerdere versie van dit stuk werd naar Ariel Brunner verwezen met “haar”. Ariel Brunner is een man; de verwijzing is aangepast.