De platte aarde en Churchills sigaar

Geschiedenisquiz De schapenhouderij stortte het middeleeuwse Spanje in een hongersnood. En de rest van de antwoorden van de geschiedenisquiz 2018.

De geschiedwetenschap zit vol donkere eeuwen en verloren bronnen. Waar zijn boek VII tot en met X (over de Romeinse keizers Caligula en Claudius) van Tacitus’ Historieën? Waar is nu de Middelnederlandse tekst ‘de Madoc’, van de auteur die ook het meesterwerk Van den Vos Reynaerde (ca. 1260) schreef? En de NKVD-roman van Isaac Babel (ca.1939)? Waarschijnlijk door de Stalinisten verbrand.

Ook de voorronde van de Grote Geschiedenis Quiz is nu niet aan deze archief-ellende ontkomen. Ja, alle ruim 400 inzendingen (355 elektronisch, 50 op papier) zijn in goede orde ontvangen en met zorg geordend. Zéven inzenders hadden alles goed. Twee inzenders hadden maar drie vragen goed. Een aantal van de geschiedenistoppers die willen en kunnen meedoen met de Grote Quiz zullen op 9 juni ’s avonds te bewonderen zijn op NPO2.

Maar nee, hoe de individuele vragen van de elektronische voorronde gemaakt zijn, weten we alleen nog van de eerste dertien vragen. Een druk op een verkeerde knop bij de NTR, die de quiz organiseert, zond de antwoordverdeling van vragen 14 tot 25 voorgoed naar hyperspace. Telling van de papieren inzendingen is als ‘niet representatief genoeg’ afgewezen als substituut.

Nu zullen we dus nooit weten hoe goed onze deelnemers in vraag 18 konden inschatten dat verzetsvrouw Hebe Kohlbrugge (Vrij Nederland-groep) in 1942 inderdáád naar het vrije Zwitserland ging om de beroemde theoloog Karl Barth te vragen of .... verzetslieden wel mochten liegen (antwoord A). Wie kan zich nu nog inleven in zo’n diepmorele mentaliteit, in oorlogstijd nota bene? De moderne lezer lijkt het misschien logischer zo’n reis te ondernemen om vijf joden in veiligheid te brengen (antwoord C). Maar die gereformeerde christenen van het verzetsblad Vrij Nederland hadden aanvankelijk echt moeite met liegen, zélfs tegen de Sicherheitspolizei, zo schrijft Peter Giessen in zijn Land van lafaards? Geschiedenis van de Angst in Nederland (2007). Karl Barth hield zich zelfs eerst nog op de vlakte, tegenover zijn voormalige studente Kohlbrugge. Maar uiteindelijk gaf hij toe, in zwaar theologisch jargon: „Ja! Waarheid is uitsluitend God in de openbaring van Zijn Wil. De gehoorzaamheid jegens de erkende Wil van God heiligt elk middel.”

Victorie! „Heerlijk klonk dat in mijn oren: Gods wet is niet tegen ons!”, zo beschrijft Kohlbrugge (1914-2016) haar reactie in haar autobiografie Twee maal twee is vijf (2002).

Het zij zo. Van de vragen met bewaard gebleven antwoordscores weten we wel dat de vraag over de talenkennis van de Russische leider Poetin het best is gemaakt: 321 deelnemers wisten wel dat hij niet van Duitse komaf is, maar jarenlang als KGB-agent in Dresden heeft gewerkt.

Bij de slechtst gemaakte vragen zijn het vaak oude maar foute Historische Waarheden die de deelnemer fataal worden. Waarom aan het eind van de middeleeuwen Spanje hongersnoden kende terwijl het in de Oudheid nog de graanschuur van de Romeinse tijd was? Geen idee, en dan kiezen de meeste mensen (136) voor het vertrouwde idee dat de Romeinen beschaafder waren (5C: de oude Romeinse irrigatiesystemen waren verwoest). Terwijl het juiste antwoord was dat er veel te veel akkerland gebruikt werd om schapen te houden, die veel meer geld opleverden en zo de Reconquista konden financieren (96 kozen dit juiste antwoord D). Modern klinkende economische beleidsproblemen in de late middeleeuwen, wie denkt daaraan?

Een andere klassieker was de vraag naar de moeizame financiering van de ontdekkingsreis van Christoffer Columbus. Ja tuurlijk, hoor je dan 172 deelnemers denken: ze waren natuurlijk bang om van de platte aarde af te vallen (11C)! Welnee, iedereen wist al sinds de Grieken dat de aarde rond was. Columbus had moeite geldschieters te vinden, omdat hij een rekenfout had gemaakt. Dat wekte geen vertrouwen (B).

Andere klassiekers leiden gelukkig wel tot het juiste antwoord: ja, Churchill kijkt inderdaad zo strijdvaardig op zijn beroemde oorlogsportret omdat de fotograaf zojuist zijn sigaar had afgepakt (3B).