85 medewerkers Hagaziekenhuis berispt na inbreuk dossier Barbie

De medewerkers waren geen van allen betrokken bij de behandeling van realityster Samantha de Jong. Als ze nogmaals de fout ingaan, worden ze ontslagen.

Het Haga-ziekenhuis aan de Leyweg in Den Haag.
Het Haga-ziekenhuis aan de Leyweg in Den Haag. Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

Vijfentachtig medewerkers van het HagaZiekenhuis in Den Haag hebben een officiële waarschuwing ontvangen omdat ze onrechtmatig het dossier van realityster Samantha de Jong, beter bekend als Barbie, hebben bekeken. Als zij nogmaals de regels overtreden, worden ze direct ontslagen, schrijft het ziekenhuis in een verklaring. De betreffende medewerkers hadden de regels niet eerder geschonden.

Volgens een woordvoerder van het Haagse ziekenhuis reageerden de medewerkers geschrokken op de waarschuwing. Hij spreekt over een “stevige maatregel” die moet voorkomen dat zij opnieuw de fout in gaan. De zaak wordt volgens de voorlichter ook als voorbeeld gebruikt om onbevoegden af te schrikken in de toekomst dossiers te bekijken.

“We hebben alles meegemaakt: media-aandacht, sketches, Kamervragen. Door te laten zien wat dit soort overtredingen voor effect heeft, hopen we dat mensen het in de toekomst minder snel doen. We gaan in principe uit van het goede van de mens.”

Inloggegevens bewaard

De 85 medewerkers waren geen van allen betrokken bij de behandeling van Barbie en hadden geen enkele reden om in haar dossier te kijken. Volgens privacytoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) mogen alleen artsen die direct betrokken zijn een medisch dossier inkijken. Ook mogen ze alleen de informatie inzien die relevant is voor de behandeling.

Ziekenhuizen worden geacht maatregelen te treffen om te voorkomen dat onbevoegden zomaar in dossiers gaan rondneuzen. Het HagaZiekenhuis zegt dat het al een aantal “drempels” had ingebouwd om te voorkomen dat mensen onterecht in de dossiers rondkijken. Zo moeten alle medewerkers die een patiëntendossier opvragen aangeven waarom ze informatie opvragen, aldus de woordvoerder. Ook worden alle inloggegevens bewaard om te controleren of de regels worden opgevolgd.

Onder andere naam inschrijven

Nu dit niet genoeg blijkt te zijn, heeft het Haagse ziekenhuis besloten aanvullende maatregelen te treffen. Bekende patiënten krijgen onder meer de mogelijkheid zich onder een andere naam in te schrijven, vertelt de woordvoerder.

De zaak rondom de persoonlijke gegevens van Samantha de Jong kwam aan het licht nadat het HagaZiekenhuis zelf melding deed bij de AP. Ziekenhuizen zijn sinds 2016 verplicht datalekken te melden bij de toezichthouder, op straffe van 820.000 euro boete. De Jong werd in januari plotseling opgenomen in het Haagse ziekenhuis.