Voor het eerst meer verkeersdoden op de fiets dan in de auto

Voor het eerst sinds het Centraal Bureau voor de Statistiek cijfers bijhoudt over verkeersslachtoffers zijn er meer verkeersdoden gevallen op de fiets dan in de auto. Dat blijkt uit cijfers over 2017 die het CBS woensdag bekend heeft gemaakt. In totaal vielen er vorig jaar 613 verkeersslachtoffers, zestien minder dan in 2016. Dat aantal daalt al jaren; in 1996 vielen er nog twee keer zoveel slachtoffers. Van de slachtoffers in 2017 verongelukten er 206 mensen op de fiets, 201 met de auto en 58 te voet. Hoewel het totaal aantal verkeersdoden is gedaald, is het aantal fietsslachtoffers juist met zeventien gestegen. Dat aantal was vorig jaar zelfs het hoogst in tien jaar. Tweederde van de fietsdoden is 65 jaar of ouder. Van de fietsslachtoffers verongelukte ruim een kwart (57) op de e-bike, zeventien meer dan in 2016. (NRC)