Macron wil met Trump naar nieuwe Iran-deal

nucleaire afspraak

President Trump en zijn Franse collega Emmanuel Macron hebben dinsdag in het Witte Huis met elkaar overlegd over een „nieuwe” Iran-deal. Macron zei na afloop dat de twee landen gaan proberen de overeenkomst te verbeteren. De Fransman maakte duidelijk dat er te praten valt over aanvullingen op de deal, om tegemoet te komen aan de bezwaren van Trump.

„Dit is de enige manier om de regio stabiel te maken”, aldus Macron op een gezamenlijke persconferentie.

De Amerikaanse president is een uitgesproken tegenstander van de Iran-deal, die hij dinsdag nog eens „krankzinnig” en „belachelijk” noemde. Volgens Trump heeft Teheran niet werkelijk zijn nucleaire ambities opgegeven, terwijl het wel de economische voordelen geniet van de deal.

Macron probeert in Washington het atoomakkoord juist te redden. Hij behartigt daarmee de belangen van Europese regeringen, die niet willen dat Trump zich uit de deal terugtrekt. Trump zegt dat van plan te zijn als het niet lukt de tekortkomingen uit het akkoord te halen.

Dinsdag liet Macron weten een aantal punten van zorg over Iran met Trump te delen. Hij noemde bijvoorbeeld het stilleggen van alle Iraanse nucleaire activiteiten tot 2025 - een termijn die in het akkoord is afgesproken, maar volgens Trump veel te kort is. Macron vindt ook dat de Iraniërs moeten stoppen met het testen van ballistische raketten. Een verbeterd akkoord zou dit soort pijnpunten moeten aanpakken.

De voorstanders van het behoud van deal onderkennen dat er nog veel zorgen zijn met betrekking tot Iran, maar onderstrepen dat de deal bewust beperkt is gehouden. Het eenzijdig annuleren van de afspraken levert volgens de voorstanders niets op. (Reuters, AP)