‘KitKat is geen Uniemerk’

De rubriek Economie & Recht belicht elke woensdag kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Deze week: Europees recht.

Foto Getty Images

Toen de Europese Unie nog uit vijftien lidstaten bestond, slaagde het Zwitserse Nestlé erin zijn driedimensionale vorm ‘KitKat 4 fingers’ als beschermd merk te deponeren bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie. Van meet af aan betwistte concurrent Mondelez (voorheen Cadbury) dat. Om beurten wonnen beide kemphanen een slag. Nu, na zestien jaar, is het allerlaatste woord aan de hoogste Europese rechter.

Nestlé claimt de bescherming als Uniemerk, omdat is bewezen dat ‘KitKat 4 fingers’ in tien van de vijftien toenmalige EU-landen „onderscheidend vermogen door gebruik” heeft gekregen. Mondelez vecht dit aan, omdat Nestlé dit ‘onderscheidend vermogen’ niet heeft aangetoond voor de vijf overige toenmalige lidstaten. Advocaat-generaal Melchior Wathelet adviseerde het Europees Hof vorige week Mondelez in het gelijk te stellen. Het gaat volgens hem te ver om te eisen dat het bewijs van onderscheidend vermogen voor elke lidstaat afzonderlijk wordt geleverd. Maar de verlening van het Uniemerk moet wel gebaseerd zijn op een steekproef die in kwantitatief en geografisch opzicht representatief is voor de EU. Nestlés bewijsmateriaal voldoet daar volgens hem niet aan. Het advies van de advocaat-generaal weegt zwaar, maar bindt het Hof niet. Dat velt over enkele maanden het definitieve oordeel.

De zaak is te vinden via www.curia.europa.eu, ECLI:EU:C:266