Brieven

Brieven

Laatst liet mijn tienjarige kleindochter mij haar rapport van de basisschool zien. Het bevatte ettelijke pagina’s met gegevens over onder meer zelfstandigheid, werkhouding en samenwerking: alledrie onderverdeeld in zes items; taal: in totaal negentien; rekenen: vier. Alles tezamen telde ik maar liefst 63 gegevens. De docenten moeten die dus voor zo’n dertig leerlingen per klas worden ingevuld. Reken maar uit: 63 x 30 gegevens per klas per rapport. Dataverslaafde beleidsmakers en managers vragen steeds meer data-administratie van de werkers op de vloer. Er is nu een grens bereikt. Ook op het middelbaar onderwijs wordt onder meer van docenten verlangd dat ieder lesuur gegevens van de leerlingen genoteerd worden (afwezigheid, boeken mee, huiswerk gedaan?). Niet vreemd dat steeds meer onderwijsgevenden overbelast raken. Of, niet onbegrijpelijk, die gegevens niet meer naar behoren kunnen en willen invullen, wat de betrouwbaarheid en het nut van de verkregen data weer ondergraaft. Het gaat niet aan hierdoor overbelaste docenten te betichten van ambitieloosheid, zoals de Onderwijsinspectie deed (‘Alarmerend gebrek aan ambitie bij scholen’, 11/4). Dataverslaving moet in het onderwijs, als op vele andere gebieden, zeer kritisch beschouwd en drastisch ingetoomd worden.