Brieven

Brieven 24/4/2018

Marry de Gaay Fortman

Een elitair feminisme

Afgelopen zaterdag was het de beurt aan advocaat Marry de Gaay Fortman om te vertellen dat de top van het bedrijfsleven ook voor vrouwen bereikbaar is (‘Vrouwen, zorg dat je zichtbaar bent’, 20/4). Deze supervrouw met topbaan en vier kinderen kon dat makkelijk combineren. Voor het gemak vergeet ze, zo lijkt me, al haar ondersteunend personeel even zoals de schoonmaker en de boodschappenbezorger van de Albert Heijn. Iets wat voor de meeste vrouwen buiten het budget is. Ik word zo ontzettend moe van dit elitefeminisme. Wie is hierbij geholpen?

Robotrechten

Hou maker aansprakelijk

Luuk Middelaar pleit in zijn column Laten we de robots onder voogdij houden (20/4) ervoor robots geen rechten te geven. Dat ben ik met hem eens, dat zou namelijk de producenten van robots ontslaan van verantwoordelijkheid. Door de makers van robots verantwoordelijk te houden voor het handelen van robots, borgen we een stevige prikkel voor zorgvuldig ontwerp.

Als gemeenschap hebben we al genoeg last van het afschuiven van verantwoordelijkheden. Bijvoorbeeld bij de producenten van fossiele brandstoffen die niet verantwoordelijk gesteld worden voor uitstoot van CO2. Of bij de gebruikers van landbouwgif, die de kwaliteit van de bodem en ander leven aantasten. Zelfs de gevolgen van gaswinning (aardbevingen) worden op de burger afgewenteld. Ik vind: wie iets breekt, moet betalen.

Autotesten

Probeer eens een fiets

Als er een goudkleurige auto getest wordt, zoals Bas van Putten in Een stom ding, maar vooruit, een leuk stom ding (19/4) deed, begin ik te lekkerbekken. Soms heeft een nieuwe auto wel veertig automatische functies, waardoor ik even niet aan vluchtelingenkampen denk. Maar wat ik mis in de autotest: hoe gedraagt de wagen zich in een file? Zo las ik in een test dat een Italiaanse auto in minder dan vier seconden naar honderd optrekt, maar wat ik me afvroeg was of die zesliter-V12 in de file steeds afslaat en, als je dertig meter mag rijden, weer aanslaat. Uit-aan, uit-aan, uit-aan. Misschien grappig in dit verband dat ik een keer met een 2CV-bestel (AK250, maar dan wel met 602cc) een 250GTO (1962) heb gepasseerd. Overigens heeft mijn fiets ook veel functies. Zo kan ik kikkers detecteren in de sloot of een hoefblad zien opkomen.

Zorgkosten

Kostenverlaging kan

Uit het artikel Ziekenhuizen zijn verslaafd aan omzet maken (20/4) blijkt dat de zorgkosten in Nederland te hoog zijn: patiënten hebben de mentaliteit dat behandelen altijd beter is dan niet-behandelen, en ziekenhuizen zijn te gefocust op omzet. Enkele suggesties: maak patiënten bewuster van de zorgkosten door ze binnen twee weken in te lichten over de kosten van een consult, diagnostiek of behandeling. Nu gebeurt dat meestal na maanden, tegen die tijd is de patiënt zo ongeveer vergeten waar de mededeling op slaat. Ook zouden patiënten vaker door moeten vragen naar het nut van een behandeling en naar de risico’s van afwachten. Hiertoe zouden ze aangemoedigd kunnen worden in bijvoorbeeld de afspraakbrief van het ziekenhuis.

Een rigoureuze aanpak is om specialisten in loondienst te nemen. Omdat zij een daling in omzet direct in de portemonnee voelen, zijn zij een belangrijke drijfkracht van de omzetverslaving. Hoe dan ook: kostenverlaging lijkt mogelijk.

Belasting

En wij wel betalen

In een interview met NRC klaagt Tom van der Bruggen dat hij zijn boot zou moeten verkopen als hij belasting zou moeten betalen (20/4). Ik werk hard voor 14 euro per uur (bruto) en moet ook belasting betalen. Mij kost het niet mijn boot, maar mijn brood.

Correcties/Aanvullingen

C.N. van Dis

In het fotobijschrift bij het artikel Jubilerende SGP telt nu volop mee (20/4, p.3) wordt C.N. van Dis vermeld als dominee (ds.). Hij was scheikundig ingenieur (ir.).