Opinie

Knop

Als de rode knop van Trump net zo werkt als die aan mijn ziekenhuisbed, zal er niet snel een kernoorlog uitbreken.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl