Deel bedrijven houdt belangrijke informatie uit jaarverslag

Ook zijn bedrijven vaak te laat met het opmaken van de jaarrekening, zo blijkt uit onderzoek.

Foto iStock

Tientallen Nederlandse bedrijven houden belangrijke informatie weg uit het jaarverslag. Bovendien zijn ze geregeld te laat met het opmaken en publiceren van hun jaarrekening, zo blijkt uit onderzoek van de universiteit Nyenrode en toezichthouder AFM. De meeste bedrijven overtreden daarmee de wet niet, maar maken slim gebruik van ontsnappingsroutes die de wet biedt, zo melden zij in een artikel in het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie.

Hoogleraar externe verslaggeving Ruud Vergoossen en AFM-verslaggevingsexpert Ton Meershoek bekeken 1.067 jaarverslagen van grote en middelgrote niet-beursgenoteerde ondernemingen over 2015. Ze kwamen na onderzoek tot de conclusie dat belangrijke informatie, zoals een kasstroomoverzicht vaak ontbreekt. Dat stelt beleggers en financiers in staat om te zien hoeveel geld een onderneming in- en uitstroomt in een bepaald jaar.

Ook een bestuursverslag bleek geregeld te ontbreken. Daarin interpreteert een bedrijf de jaarcijfers en zet het haar visie op de onderneming uiteen. Onderwerpen zoals duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en toekomstontwikkelingen komen daarin aan bod. Bedrijven mogen ervoor kiezen om deze verslagen ter inzage te leggen op de eigen vestigingen. Volgens het onderzoek kiest twee derde van de ruim duizend ondernemingen voor die optie. Een deel daarvan was ook niet bereid het verslag desgevraagd op te sturen.

Te laat met opmaken jaarstukken

Los van de onvolledigheid is een deel van de bedrijven ook te laat met het opmaken en aanleveren van de stukken. Slechts 37 procent van de ondernemingen deed dat binnen de wettelijke termijn van vijf maanden. Een veel groter deel maakte gebruik van de mogelijkheid om maximaal een half jaar extra te krijgen om de jaarrekening op te maken. Tegenwoordig bedraagt die extra termijn vijf maanden.

33 procent van de bedrijven was niet op tijd maar leverde alsnog aan binnen de uitsteltermijn. 105 ondernemingen (10 procent) haalde zelfs die deadline niet. De overige 20 procent van de bedrijven leverde jaarstukken aan zonder deze van een datum te voorzien. Wie te laat is, riskeert een boete van ruim 20.000 euro. De onderzoekers pleiten er als gevolg van hun bevindingen voor dat grote en middelgrote ondernemingen verplicht worden om het bestuursverslag te deponeren.