75.000 betonblokken moeten Afsluitdijk versterken

Beeld door Rijkswaterstaat

Eind dit jaar beginnen de werkzaamheden voor de vernieuwing van de Afsluitdijk. De dijk krijgt een nieuw jasje: er worden 75.000 betonnen blokken geplaatst aan de kant van de Waddenzee van circa 6.500 kilogram per stuk. „Zeer sterk”, met een „golf-remmende werking” en „eenvoudig te plaatsen”, aldus Rijkswaterstaat, dat maandag een toelichting gaf op de plannen.

De werkzaamheden nemen ongeveer vier jaar in beslag, en behelzen naast een dijkversterking de bouw van nieuwe spuisluizen. Daarmee kan meer water vanuit het IJsselmeer op de Waddenzee worden geloosd. Ook worden twee pompgemalen gebouwd, die worden ingezet als bij hoog water in de Waddenzee spuien niet mogelijk is. De maatregelen zijn noodzakelijk om de dijk tot 2050 te beschermen tegen de toenemende kracht van het water, als gevolg van onder meer grotere pieken in de afvoer van rivierwater en zeespiegelstijging.

Ook komt er een gat in de Afsluitdijk, een ‘coupure’, om vissen de kans te bieden heen en weer te zwemmen tussen zee en IJsselmeer. De aanleg is een oude wens van natuurorganisaties.

De Afsluitdijk, 32 kilometer lang, ontworpen door Cornelis Lely en voltooid in 1932, is volgens Rijkswaterstaat een „waterbouwkundig toonbeeld”, dat het verdient meer bezoekers te trekken. Er komt een extra fietspad aan de kant van de Waddenzee, en vorige maand is er een Afsluitdijk Wadden Center geopend. Het informatiecentrum hoopt op jaarlijks 70.000 tot 100.000 belangstellenden.