Een open dag in het nieuwe ziekenhuis

Erasmus MC Volgende maand verhuist het ziekenhuis naar het nieuwe pand, maar bezoekers mogen nu alvast komen kijken.

In de nieuwbouw van het Erasmus MC is, naast een technische vernieuwing, ook aandacht besteed aan het welzijn van patiënten, door het aanleggen van open en groene ruimtes.
In de nieuwbouw van het Erasmus MC is, naast een technische vernieuwing, ook aandacht besteed aan het welzijn van patiënten, door het aanleggen van open en groene ruimtes. Beelden EGM architecten

Mochten Rotterdammers de indruk hebben dat er altijd ge- en verbouwd wordt bij het Erasmus MC, dan is dat niet helemaal onterecht. Er zijn in ieder geval al een slordig anderhalf decennium bouwers aan de slag in, op, naast en rondom het ‘oude’ ziekenhuis.

Al in 2002 werd de knoop doorgehakt; er werd een nieuw academisch centrum gebouwd pal voor de deur van het huidige Dijkzigtgebouw. In 2004 startte het ziekenhuis met de zogeheten fase 0, het bouwklaar maken van het terrein. Tegelijk begon het ziekenhuis met een grootscheepse renovatie en modernisering van het bestaande gebouw die tot 2008 zou duren, om de bouwperiode te kunnen overbruggen. Half mei verhuist het ziekenhuis en de officiële opening is pas volgend jaar.

Maar zaterdag 21 april is het al wel zover dat Rotterdammers de nieuwbouw kunnen komen bekijken. Dan heeft Erasmus MC een open dag. „Wij stellen wij u graag in de gelegenheid om te kijken naar de inrichting van de verpleegafdelingen, de radiologie, de poliklinieken en de radiotherapie”, kondigt het ziekenhuis aan.

Het was een grote en complexe verbouwing, zei projectdirecteur Fred Reurings van de aannemingscombinatie begin dit jaar in Cobouw: voor ruim 600 miljoen euro is er afgelopen jaren 207.000 vierkante meter nieuwe ziekenhuis gerealiseerd. De verbouwing was nodig, meldt het ziekenhuis, om aan technische ontwikkelingen en nieuwe inzichten te kunnen blijven voldoen. Daarbij heeft het ziekenhuis onder meer gekeken naar wat bekend is over de invloed van de omgeving op het herstel van de patiënt. Dat heeft onder meer tot gevolg dat er vrijwel uitsluitend éénpersoonskamers komen, en er op een lager dak bomen zijn geplant.

Er is bewust voor gekozen om op de bestaande locatie te bouwen, hoewel dat een uitzonderlijk complexe verbouwing opleverde. Het ziekenhuis wilde dat „het Erasmus MC zichtbaar, bereikbaar en herkenbaar (blijft) voor alle Rotterdammers en mensen uit de omstreken èn voor zijn studenten”. Ook Erasmus MC-Daniel den Hoed wordt onderdeel van de nieuwbouw en komt bij de oplevering over vanuit Rotterdam Zuid.

Het oorspronkelijke Dijkzigtziekenhuis werd eind 1961 in gebruik genomen als opvolger van het in de oorlog verwoeste Coolsingelziekenhuis. In 1965 wordt het Dijkzigt een academisch ziekenhuis, het Academisch Ziekenhuis Rotterdam (AZR). Daarna fuseert het AZR in 1971 met het Sophia kinderziekenhuis en in 1995 met het Daniel den Hoed Oncologisch Centrum. Op 1 juni 2002 ontstaat het Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam, een samenwerking tussen de medische faculteit, de Erasmus Universiteit Rotterdam en het AZR: het Erasmus MC Rotterdam.