Toch stukken over dividendbelasting, ministerie weigert ze vrij te geven

Wet OPenbaarheid Bestuur

Tijdens de kabinetsformatie van vorig jaar zijn er toch stukken opgesteld over de omstreden afschaffing van de dividendbelasting. Het ministerie van Financiën weigert deze stukken openbaar te maken. Publicatie, zo schrijft het departement, zou „afbreuk doen aan de bescherming van de noodzakelijke vertrouwelijkheid” van de formatie Bovendien zou het ertoe kunnen leiden dat het vertrouwen binnen de regeringscoalitie „onder druk komt te staan.”

Het bestaan van de documenten is aan het licht gekomen door de afwijzing van een verzoek van twee onderzoekers van de UvA, waar Trouw vrijdag over schrijft. Zij deden een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), maar Financiën zei nee.

Premier Rutte en de fractievoorzitters van de coalitiepartijen hebben eerder verklaard dat ze „geen herinnering” hebben aan documenten over de dividendbelasting tijdens de formatie. Nu er toch stukken blijken te zijn, wil de oppositie dat deze zo snel mogelijk openbaar gemaakt worden. Met name GroenLinks, SP en PvdA hebben kritiek op de afschaffing van de dividendbelasting, die de schatkist nu jaarlijks 1,4 miljard euro oplevert.

ChristenUnie-leider Gert Jan Segers houdt „naar eer en geweten” vol dat hij zich „geen stukken” kan herinneren. De documenten waarover Financiën schrijft, zouden volgens hem gebruikt kunnen zijn bij overleg over belastingen ‘aan een zijtafel’ .

De andere coalitiepartijen waren vrijdagochtend niet bereikbaar voor commentaar.