Opinie

Stoel

De knieën verzamelen zich links en de heupen rechts. Ik hinkepink met een paar krukken onder mijn arm mee naar rechts, waar onze groep voorlichting krijgt over de operatie die ons te wachten staat. De uitleg van de orthopedisch consulente is duidelijk. Niemand heeft vragen, behalve een dame die tussendoor vijftien keer zegt dat ze aan twee heupen tegelijk geopereerd gaat worden en vraagt of alles dan verder hetzelfde gaat.

Er klinkt gezucht. Als de fysiotherapeut adviseert om voor een makkelijke stoel te zorgen, moet ze nog een laatste vraag stellen: „Ik heb een sta-op-stoel, is dat ook goed?”

De man naast me zucht diep en mompelt luid: „Donderju, had dat mens maar een schietstoel!”

Ikjes in maximaal 120 woorden. insturen via ik@nrc.nl