Hield Rutte toch memo’s over dividendbelasting achter?

De Haagse StemmingVandaag is dag 176 van het kabinet Rutte III. Schrijf je in om deze politieke nieuwsbrief per mail te ontvangen.

Financiën houdt formatiedocumenten over ‘het cadeau aan multinationals’ achter. Vier ministeries hebben brakke betonnen vloeren. En bij het jubileum van de SGP is de vraag: gaat de partij nog honderd jaar mee?

EXPLOSIEVE DOCUMENTEN: Ze bestaan toch, de formatiedocumenten over de dividendbelasting waar de oppositie om vroeg. Trouw onthult vandaag dat een Wob-verzoek van UvA-onderzoekers, op zoek naar stukken over het afschaffen van de dividendtaks, door Financiën is afgewezen. Maar het ministerie bevestigt wel dat het de documenten heeft. “De stukken bieden inzicht in de voorstellen die de deelnemende partijen hebben overwogen en de gezichtspunten, argumenten en feitelijke gegevens die daarin wel of niet zijn betrokken.” Na de formatie beweerden de leiders van de vier coalitiepartijen bij hoog en bij laag dat ze zich niet konden herinneren dat er memo’s waren met overwegingen bij de afschaffing die 1,4 miljard euro kost. Het zou mondeling zijn afgehandeld aan de formatietafel. De oppositie voelt zich bedonderd over wat zij toch al ‘een cadeau aan multinationals’ vindt. “Dit is explosief”, zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver. “Het gaat over feitelijke informatie. Democratie houdt in dat de Tweede Kamer weet op basis van welke stukken beslissingen worden genomen.”

INSTORTGEVAAR MINISTERIES: Onveilig is het volgens de woordvoerder “absoluut niet”, maar toch zijn in de torens van Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid werkruimtes afgesloten, mogen ambtenaren er niet meer in grote groepen samenkomen en geen kasten of bureaus verplaatsen. De ministeries hebben, net als die van Infrastructuur en Waterstaat en Buitenlandse Zaken, onbetrouwbare betonnen vloeren. Er zijn ingrepen of nader onderzoek nodig vanwege constructiefouten die aan het licht kwamen nadat in 2017 een gloednieuwe parkeergarage in Eindhoven was ingestort. Die garage had ‘bollenvloeren’, dat zijn betonnen breedplaten die de afgelopen jaren in ongeveer een kwart van de nieuwe vastgoedprojecten zijn gebruikt, zoals scholen, kantoren en dus ook ministeries.

NIEUWE VROUWENTWISTEN: Toen dominee Henri Kersten in 1918 de SGP oprichtte - tegen vrouwenkiesrecht en vaccinatiedwang - zou hij niet hebben geloofd dat de partij van bevindelijk gereformeerden honderd jaar later al meerdere goddeloze kabinetten van gedoogsteun heeft voorzien. Laat staan dat vrouwen niet alleen lid mogen worden, maar ook verkiesbaar zijn. Gaat de taaie SGP nog een eeuw mee, vroegen wij ons af. Ontkerkelijking, individualisering, een dalend geboorteaantal en de dreiging van een kiesdrempel maken dat moeilijk, al kan de partij door haar machtspositie en degelijkheid ook nieuwe kiezers trekken. En ooit zal zich een vrouw melden die op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer wil en daarmee de partij opnieuw in een interne strijd werpen. “De SGP is als een zee waar een laag olie op ligt. Het lijkt glad, maar onder de bovenlaag is van alles aan de hand”, zegt Riet Grabijn-van Putten, die dertig jaar geleden bekend werd als strijder voor vrouwenlidmaatschap.

HET NIEUWE H-WOORD: Na de recordformatie aan het Binnenhof gaat ook de collegevorming in gemeenten veel trager dan voorheen. In 2014 had 33,2 procent van de gemeenten vier weken na de verkiezingen een college, nu is dat maar 8,6 procent, blijkt uit een rondgang van NRC. Op verschillende plekken zijn mogelijke gemeentefusies een breekpunt. Nu de hypotheekrente aan status heeft ingeboet, is herindeling het nieuwe ‘H-woord’ dat politici in zijn greep heeft.

BUITEN HET BINNENHOF: Bij de meeste coalitietegenstellingen staan VVD en CDA tegenover D66 en de ChristenUnie, maar in Brussel ligt dat anders. De Telegraaf bericht vandaag over een ‘moraalriddersfonds’ van 1,3 miljard euro waarmee lidstaten Europese waarden moeten gaan promoten. Hier zijn D66 en CDA voor en ChristenUnie en VVD tegen. Europarlementariër Jeroen Lenaers (CDA) denkt dat “juist in het midden van Europa” het geld goed besteed kan worden. Bijvoorbeeld in Hongarije, het land van EVP-bondgenoot Viktor Orbán.

QUOTE VAN DE DAG:

“Een paar jaar geleden gebruikten politici de economische crisis als excuus om niet in defensie te investeren, want daar zou geen geld voor zijn. Nu horen we dat economische groei het behalen van de 2 procent in de weg staat. Die twee beweringen kunnen niet allebei kloppen.”

NAVO-topman Jens Stoltenberg, in Trouw, over de smoesjes van Europese lidstaten om zich niet aan de afgesproken norm te houden dat 2 procent van het bbp naar defensie zou moeten gaan.