Lelystad Airport stap dichterbij na fiat milieu

Luchtvaart Na herstel van fouten is het milieurapport voor Lelystad Airport goedgekeurd. Een opsteker voor de minister, maar klaar is ze nog niet.

„Wij zijn in tranen”, meldde actiegroep HoogOverijssel woensdagmiddag op Twitter. „De commissie voor de m.e.r. zet een half land in de herrie. We beraden ons. Dit ministerie is niet van ons af.” Daartegenover staat de verklaring van VVD-Kamerlid Remco Dijkstra op Facebook: „De economie floreert en we gaan nu eenmaal graag met het vliegtuig op vakantie. Vooral voor die vakantieganger is dit dus goed nieuws.”

Actiegroep en Tweede Kamerlid reageerden op het nieuws dat de onafhankelijke Commissie m.e.r. de herstelde milieueffectrapportage (MER) voor Lelystad Airport heeft goedgekeurd. Volgens de commissie geeft de rapportage de gevolgen van lage vliegroutes goed weer. Nader onderzoek is niet nodig. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) kan een besluit nemen.

De goedkeuring betekent dat opening van Lelystad Airport als vakantievliegveld, na twee keer uitstel nu gepland voor 2020, een stap dichterbij is. Na veel bestuurlijke tegenslag is dat goed nieuws voor het ministerie en Schiphol, eigenaar van ‘Lelystad’. Het vliegveld moet Europees vakantieverkeer overnemen van Schiphol om daar meer ruimte te creëren.

Cruciaal voorbehoud

Een nieuw oordeel was nodig omdat actiegroep HoogOverijssel vorig najaar fouten over geluidsberekeningen ontdekte in de oorspronkelijke MER uit 2014. Ook is een vertrekroute gewijzigd en zijn woninglocaties aangepast. De vernieuwde MER bekijkt de milieueffecten van lage vliegroutes tussen 2020 en 2023. Tot aan de herziening van het Nederlandse luchtruim, voltooid in 2023, kan Lelystad maximaal 10.000 vliegbewegingen (starts en landingen) per jaar verwerken. Het vliegen op 1.800 meter hoogte is nodig om onder het verkeer voor Schiphol te blijven.

Als de lage vliegroutes na de herindeling van het luchtruim toch blijven bestaan, moeten de milieugevolgen opnieuw worden bepaald en beoordeeld, schrijft de commissie. „Zolang er geen definitief besluit is over de herindeling van het luchtruim, kan de situatie ontstaan dat het MER niet de milieueffecten beschrijft van het uiteindelijk gebruik van de luchthaven.” Voorzitter Kees Linse noemt dit voorbehoud in een telefonische toelichting „allesbepalend”. „Het einde van de laagvliegroutes na de herziening van het luchtruim bepaalt de geldigheid van onze toetsing.”

Actiegroepen HoogOverijssel en Red de Veluwe hadden vooraf al geen vertrouwen in de nieuwe MER omdat ze twijfelen aan de onafhankelijkheid van de commissie en omdat hun kritiek is genegeerd.

Lelystad Airport zorgt voor politieke polarisatie. Waar de VVD de uitbreiding toejuicht, zijn GroenLinks, SP en de Partij voor de Dieren uitgesproken tegenstanders. D66 zit in het midden. Kamerlid Jan Paternotte wil voorafgaand aan een politiek besluit weten of vakantieverkeer wel naar Lelystad kan worden verplaatst. Luchtvaartmaatschappijen moeten daar mogelijk toe worden gedwongen door de overheid. Dat vereist een verkeersverdelingsregel, die moet worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Met de goedgekeurde MER is een belangrijke hobbel op weg naar Lelystad Airport genomen, de verdelingsregel is de volgende.