Kabinet wil meldplicht voor overnames in telecomsector

Staatssecretaris Keijzer wil bedrijfsovernames die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of openbare orde kunnen stoppen.

Foto Remko de Waal

Het kabinet wil dat geplande overnames van Nederlandse telecombedrijven verplicht worden gemeld bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het gaat om bedrijven die “van vitaal belang zijn, zoals aanbieders van telefonie, internet of datacenters”. Staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) heeft donderdag een wetsvoorstel naar de Raad van State gestuurd.

Het ministerie moet vervolgens kunnen besluiten om een overname te stoppen of terug te draaien als deze de nationale veiligheid of openbare orde in gevaar brengt. Het voorstel valt binnen een breder plan in het regeerakkoord om te werken met ‘actieve goedkeuring’ bij overnames van belangrijke bedrijven.

Fox Crypto

“Als internet, dataverkeer en telefonie niet goed werken, raakt het openbare leven ontwricht”, concludeert Keijzer. Daarom wil het kabinet “verhinderen dat onbetrouwbare, niet-transparante of criminele bedrijven aan onze nationale veiligheid komen”. Naar verwachting van het kabinet wordt het wetsvoorstel na de zomer in de Tweede Kamer behandeld.

Lees meer over het IT-bedrijf dat staatsgeheimen beveiligt: Overheid krijgt meer zeggenschap bij Fox Crypto

Onlangs kreeg het ministerie van Defensie nog vergaande zeggenschap over een IT-bedrijf dat staatsgeheimen beveiligt. Fox Crypto, een dochterbedrijf van het in Delft gevestigde Fox-IT, mag niet fuseren of de statuten wijzigen zonder toestemming van de minister.