Commissie seksueel misbruik

Rechtbank: bisschop oneerlijk behandeld

Voormalig bisschop Jo Gijsen heeft geen eerlijk ‘proces’ gekregen van de klachtencommissie die het seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk onderzocht. De oordelen in twee zaken, waarin klachten over het misbruiken van jongens gegrond verklaard werden, kwamen „onzorgvuldig” tot stand.

Dat blijkt uit een vonnis van de rechtbank Gelderland woensdag in een rechtszaak aangespannen door de stichting Sint Jan voor eerlijk proces. De stichting wil eerherstel voor medewerkers van de R.-K. Kerk wier eer en goede naam zijn aangetast zonder eerlijk proces.

De rechtbank laat zich niet uit over de schuld of onschuld van de in 2013 overleden Gijsen. Wel wordt geconcludeerd dat in zijn zaken elementaire rechtsbeginselen zijn geschonden. Zo handelde de klachtencommissie in strijd met eigen regels, deed ze onvoldoende feitenonderzoek en ontbrak wederhoor. Een belangrijk verwijt van de rechtbank is dat de klachtencommissie genoegen heeft genomen met te karig bewijs. Eén klacht tegen Gijsen werd gegrond verklaard omdat er ook een andere, onbewezen klacht tegen de oud-bisschop was. De rechtbank vindt dat niet genoeg om een klacht ‘aannemelijk’ te achten.

Ondanks de kritiek zijn de vorderingen van de stichting Sint Jan niet ontvankelijk verklaard en in één geval afgewezen. Zo was de rechtbank het niet eens met de stichting dat de procedure in strijd was met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het bestuur, waar de klachtencommissie onder valt, beraadt zich op hoger beroep.