Brieven

Brieven 18/4/2018

Preventie criminaliteit

Jongerenwerk helpt

In NRC deelde de Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg zijn zorgen over de snelle opmars van jonge, gewetenloze criminelen in onze stad (‘Cocaïnehandel Amsterdam levert wekelijks miljoenen op’, 14/4). Hij breekt hier een lans voor preventie als doelgericht middel om deze zeer jonge, voor de politie vaak onzichtbare, jongeren binnen boord te houden. Tegelijk geeft hij aan dat de preventieve aanpak vanuit de politie ‘dun’ is. Jammer dat hij hier volledig voorbijgaat aan het jongerenwerk in de stad, dat dagelijks met die preventie bezig is. Ons jongerenwerk is al jaren actief in Amsterdam Zuidoost en uit eigen ervaring en observatie kunnen we zeggen dat jongerenwerk preventief werkt. Preventie op jongere leeftijd wordt steeds belangrijker. Daarom pleiten wij voor jongeren- en kinderwerk binnen de lagere scholen, gericht op het voorkomen van risico’s. Daar hebben kinderen baat bij, maar ook de school wordt geholpen om met groepen kinderen om te gaan op een wijze die past bij de verschillen tussen culturen of bij de wijk waarin de school is gevestigd. We gaan met liefde met Aalbersberg c.s. in gesprek over waar we de handen ineen kunnen slaan om preventie te integreren in het werk van de politie.


Swazoom jongerenwerk, Amsterdam Zuidoost

Zonneparken

Kritische verhalen

Tot nu toe hebben de meeste medelanders, overheden, media en ondernemers bar weinig aandacht besteed aan en geïnvesteerd in duurzaamheid en het klimaat, terwijl de problemen al dertig jaar bekend zijn. Velen hebben geprotesteerd tegen windmolens en zonnepanelen en gingen vrolijk verder met autorijden en vliegvakanties.

Van zonnepanelen vraagt iedereen zich bovendien af wat de terugverdientijd is. Dat doe je bij je auto of bij de opvoeding van je kinderen toch ook niet?

En nu dan weer die zonneparken. Boeren die met hun producten geen droog brood meer kunnen verdienen omdat de klanten niet bereid zijn meer te betalen, gaan in zee met investeerders die in de ontwikkeling van zonneparken wel een verdienmodel zien. En dan staan de media meteen weer vol met kritische verhalen over het uitzicht van de omwonenden, over kostbare landbouwgrond die we kwijtraken en over wildgroei die op de loer ligt. Willen we nou een betere wereld voor volgende generaties of hoe zit dat? Gelukkig gooien velen sinds kort het roer om en is er sprake van een heuse en ongekend snelle cultuurverandering. Dat geeft hoop voor de toekomst.

Syrië

Zwart-witdenken

In uw Commentaar van 17 april (Het genuanceerde begrip van Nederland is niet te begrijpen) bekritiseert u het ‘begrip’ van Nederland voor de aanval van de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië op Syrië. U stelt: „Net zoals een beetje zwanger niet bestaat, bestaat een beetje steun ook niet. Het is voor of tegen.” Wat is dit voor onzin? U sluit hiermee aan bij de taal van de presidenten Bush en Trump. Wijsheid is nodig in plaats van zwart-witdenken.

Correcties/aanvullingen

Onderwijs

In de brief Toets de leraren (16/4, p. 17) stond dat „veel leerlingen de bovenbouw weten te halen zonder veel kennis van rekenen en taal”. Daar had moeten staan: sommige leerlingen.