Bijvoeren grote grazers verlengd tot 5 mei

Nu het gras weer groeit, wil de provincie het bijvoeren “goed en verantwoord” afbouwen.

Foto Robin Utrecht / ANP

De grote grazers in natuurgebied de Oostvaardersplassen worden tot 5 mei bijgevoerd. De ontheffing daarvoor is verlengd, meldt de provincie Flevoland.

De provincie spreekt over een overgangsperiode. Nu het gras weer groeit, maken de dieren minder gebruik van het hooi. “De noodzaak van het bijvoeren neemt af”, schrijft de provincie Flevoland in de verklaring.

Staatsbosbeheer gaat het bijvoeren “goed en verantwoord” afbouwen, onder toeziend oog van twee onafhankelijke dierenartsen en de vaste dierenarts van het natuurgebied. Zij zullen rondes maken door het gebied.

Overleden

De helft van de dieren, ongeveer drieduizend edelherten, paarden en runderen, overleefde door bijzondere weersomstandigheden de winter niet. December was uitzonderlijk regenachtig en maart uitzonderlijk koud. Jonge en oudere dieren verbruikten daardoor sneller hun opgebouwde vet. Tachtig procent van de zwakkere dieren werd afgeschoten door Staatsbosbeheer, waardoor de helft van de dieren stierf.

Lees ook de reportage van de rouwstoet voor de overleden dieren: ‘Dit is vivisectie met grote grazers’

Staatsbosbeheer voedde de dieren aanvankelijk niet bij: de natuur moest haar werk doen. Het leidde tot veel protest: actievoerders vonden het dierenleed onacceptabel. Ze gooiden hooi over het hek van het natuurgebied heen. Ook werd een boswachter bedreigd, waarna Staatsbosbeheer tegen de adviezen van experts in alsng besloot om de dieren bij te voeren.

Boetes

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag meerdere straffen uitgedeeld. Verdachten kregen boetes voor het plegen van strafbare feiten in de discussie rond de Oostvaardersplassen. “Onvrede over dit beleid kan en mag op verschillende manieren geuit worden, maar niet in de vorm van bedreiging, belediging of smaad aan het adres van medewerkers van uitvoeringsorganisaties”, verklaart het OM.

Acht mensen kregen boetes voor bedreiging, belediging of smaad via social media, variërend van 225 tot 600 euro. Ook moeten enkele verdachten een schadevergoeding betalen. Een minderjarige meisje werd naar Bureau Halt doorverwezen. De verdachten bekenden volgens het OM schuld en betuigden spijt.

Drie personen kregen boetes tot 600 euro voor het vernielen van een slot, het schoppen van een agent en het beletten van en het verzetten tegen aanhouding. Eén verdachte weigert een opgelegde taakstraf uit te voeren. Hij blijft achter zijn woorden staan en zal gedagvaard worden. Twee andere personen worden opgeroepen voor een OM-hoorzitting.

Commissie-Van Geel

Op 25 april brengt de commissie-Van Geel een advies uit over de toekomst van de Oostvaardersplassen. Dat advies zou eerst in maart gepubliceerd worden, maar publicatie werd uitgesteld toen de discussie over het niet bijvoeren van de dieren oplaaide.

Experts vinden het bijvoeren van de grote grazers onverstandig, bijvoeren kan het dierenleed juist versterken.