Beschermingsconstructie

Kabinet wil meldplicht voor overnames in telecomsector

Het kabinet wil dat overnames van Nederlandse telecombedrijven verplicht worden gemeld bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het gaat om bedrijven die „van vitaal belang zijn, zoals aanbieders van telefonie, internet of datacenters”. Staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) stuurt donderdag een wetsvoorstel naar de Raad van State. Het ministerie moet vervolgens kunnen besluiten om een overname te stoppen als deze de nationale veiligheid of openbare orde in het gevaar brengt. Het voorstel valt binnen een breder plan in het regeerakkoord om te werken met ‘actieve goedkeuring’ bij overnames van belangrijke bedrijven. Daarom wil het kabinet „verhinderen dat onbetrouwbare, niet-transparante of criminele bedrijven aan onze nationale veiligheid komen”. Naar verwachting wordt het wetsvoorstel na de zomer in de Tweede Kamer behandeld. Onlangs kreeg het ministerie van Defensie nog vergaande zeggenschap over een IT-bedrijf dat staatsgeheimen beveiligt. Fox Crypto, een dochterbedrijf van het Delftse Fox-IT, mag niet fuseren of de statuten wijzigen zonder toestemming van de minister. (NRC)