Opinie

Ongehinderd klimaatschade veroorzaken is pas echt duur

Overstappen op duurzame energie is niet zonder kosten. Maar als Shell gewoon mag doorgaan met het oppompen van olie en gas, worden die kosten uiteindelijk ongelijk verdeeld, stelt Donald Pols, directeur van Milieudefensie.

Donald Pols, directeur Milieudefensie, en advocaat Roger Cox
Donald Pols, directeur Milieudefensie, en advocaat Roger Cox

‘Het is juist Milieudefensie geweest, die het thema van een evenwichtige lastenverdeling voor het klimaatbeleid heeft geagendeerd’, schreef professor Turkenburg nadat De Telegraaf hem op 5 april citeerde om te beargumenteren dat Milieudefensie ‘de gewone man’ op kosten jaagt. We waren aangenaam verrast dat de professor de moeite nam dit recht te zetten.

De Telegraaf zwengelde de discussie aan naar aanleiding van onze klimaatzaak tegen Shell. Het lijkt ons de moeite waard er nog wat verder op door te gaan. Want gaat ‘de gewone man’ betalen als wij Shell voor de rechter slepen? Of betaalt die juist als Shell ongehinderd door kan gaan met het veroorzaken van klimaatschade?

Wat Shell van plan is zolang het geen rechter op zijn pad vindt, werd maandag opnieuw duidelijk. In reactie op de klimaatresolutie van groen aandeelhouderscollectief Follow This, adviseerde Shell zijn aandeelhouders om het bedrijf vooral niet te verplichten om zich te houden aan het klimaatakkoord van Parijs. Wederom blijkt dat Shell zich uitsluitend in marketingtaal wil houden aan het klimaatakkoord.

Wat Shell wel wil, is te lang doorgaan met het oppompen van olie en gas. In zijn meest recente energiescenario gaat Shell er vanuit dat we in 2050 nog steeds op bijna 90 procent van het huidige olieverbruik zitten en op meer dan 90 procent van het huidige gasgebruik. Hoe langer Shell doorgaat met oppompen, hoe duurder het voor ons allemaal wordt om klimaatverandering binnen de perken te houden en ons te beschermen tegen de gevolgen.

Maar als de rechter ons gelijk geeft, dan is Shell juridisch verplicht om geen nieuwe investeringen in olie- en gasprojecten te doen die strijdig zijn met het Parijsakkoord.

Negatieve emissies

Professor Turkenburg vindt dat Shell nog wel in fossiele projecten kan investeren; maar dat zou betekenen dat we onverantwoord gokken op technologieën voor negatieve emissies, die nog niet op grote schaal toepasbaar zijn of zelfs nog niet bestaan. Bovendien is een snellere afbouw van fossiel goedkoper dan een langzame.

Het zou betekenen dat Shell niet langer vele miljarden kan blijven steken in het vergroten van het klimaatprobleem. Shell zou dan moeten gaan meewerken aan de omschakeling naar een duurzame samenleving, waardoor die omschakeling voor ‘de gewone man’ juist goedkoper wordt.

Nu is het nog zo dat grote bedrijven zoals Shell, die het meest bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen, juist het minste meebetalen aan de oplossing van het probleem dat ze zelf grotendeels veroorzaken. De ‘gewone’ man betaalt nu de omschakeling, terwijl bedrijven als Shell hoge winsten maken over de rug van het klimaat, mens en milieu.

Als redacteuren van De Telegraaf het beste met ‘de gewone man’ voor hebben, zijn ze net als iedereen van harte welkom om zich bij de klimaatzaak aan te sluiten als mede-eiser. Dat geldt zeker ook voor professor Turkenburg. Onlangs riep hij het ABP op om de klimaatresolutie van Follow This te steunen. Shell legde deze resolutie maandag naast zich neer. Dit onderstreept het belang van onze klimaatzaak tegen Shell: voor gewone mannen en vrouwen, in Nederland en wereldwijd, voor huidige en toekomstige generaties.

Ik heb een voorstel voor de volgende ‘campagne’ van De Telegraaf. In chocoladeletters wordt de kop ‘Oliegigant Shell laat de gewone man betalen’. Ik help graag met het aanleveren van experts om het artikel te onderbouwen.