Brieven

Compromis voor diervriendelijker halal- en koosjervlees

Foto Lex van Lieshout / ANP

Bij mijn vader thuis lazen ze vroeger De Telegraaf – met een ander gezin in de buurt, dat dan weer wel. Rond 1930 hielden mijn grootouders hiermee op, volgens de overlevering, nadat die krant zich in een redactioneel commentaar had uitgesproken tegen ritueel slachten. Nu waren mijn grootouders verre van religieus – het woord ‘afvallig’ dringt zich op – dus het raakte hun niet rechtstreeks, maar toch begrepen zij haarfijn dat deze diervriendelijke agitatie ook gericht was tegen hen, als Joodse Nederlanders.

Veel joden zijn er niet meer in Nederland, dus we mogen aannemen dat de huidige agitatie tegen het onverdoofd slachten vooral de Nederlandse moslims viseert. Nu is mevrouw Thieme, wat mij betreft, boven deze verdenking verheven, maar van sommige van haar medestanders ben ik minder zeker. Het zou mij persoonlijk plezier doen als Thieme en andere ‘echte’ dierenvrienden te vinden zouden zijn voor een compromis, dat kortweg zou inhouden, dat voor onverdoofd slachten alleen dìe dieren in aanmerking komen, die voldoen aan de hoogste graad van diervriendelijke teelt, zeg maar iets als een vijf-sterren-Beter-Leven-keurmerk. Dat maakt het totale plaatje iets gunstiger voor de dieren, en het koosjere kippenpootje of halal-lamsboutje iets duurder. Hopelijk hebben direct betrokkenen dat ervoor over.