Opening van vliegveld Lelystad stap dichterbij

Lage vliegroutes Vorig jaar ontdekte een actiegroep fouten in het milieurapport over uitbreiding van Lelystad Airport. Een herstelde versie is nu goedgekeurd door een onafhankelijke commissie. Opening van het uitgebreide vliegveld is hiermee een stap dichterbij.

Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

De herstelde milieueffectrapportage (MER) voor Lelystad Airport geeft de gevolgen van lage vliegroutes goed weer. Nader onderzoek is niet nodig voor een politiek besluit over uitbreiding van het vliegveld. Dat adviseert de Commissie m.e.r. aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD). Dit betekent dat opening van Lelystad Airport als vakantievliegveld, na twee keer uitstel nu gepland voor 2020, een stap dichterbij is.

Alle belanghebbenden rond Lelystad Airport keken met spanning uit naar het oordeel van de Commissie m.e.r.. Voor het ministerie en Schiphol, eigenaar van Lelystad Airport, is het advies een opluchting. ‘Lelystad’ moet vluchten van Schiphol overnemen om daar meer ruimte te creëren. Actiegroepen als HoogOverijssel en Red de Veluwe hadden vooraf al geen vertrouwen in de nieuwe MER.

Persbericht HoogOverijssel

Bewoners en bestuurders in Oost-Nederland vrezen veel geluidsoverlast omdat vliegtuigen tot 2023, het jaar dat het Nederlandse luchtruim opnieuw is ingedeeld, langdurig op 1.800 meter moeten vliegen. Het laagvliegen is nodig om onder het verkeer voor Schiphol te blijven. De commissie adviseert de minister „om de omgeving uit te nodigen mee te denken over het meten en bijsturen van de hinder van de luchthaven”.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. heeft de herstelde rapportage voor Lelystad Airport getoetst en beoordeeld of de MER voldoende en juiste informatie bevat om een politiek besluit te nemen. In de rapportage worden alle milieueffecten geïnventariseerd, van geluidsoverlast tot het risico op vogelaanvaringen.

Een nieuw oordeel was nodig omdat actiegroep HoogOverijssel vorig najaar fouten over geluidsberekeningen ontdekte in de oorspronkelijke MER. Toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma besloot de MER niet opnieuw te laten uitvoeren, maar op onderdelen punten te laten „actualiseren”. Op 21 februari stuurde haar opvolger Van Nieuwenhuizen de nieuwe rapportage naar de Tweede Kamer en de Commissie m.e.r..

De geactualiseerde MER toont volgens de commissie dat de nieuwe geluidsgrenzen op sommige plaatsen iets groter worden en op andere kleiner. De invloed van de foute invoergegevens is gering. De geluidspieken hangen af van het vliegtuigtype en het moment waarop vliegtuigen doorklimmen. Als de lage vliegroutes na de herindeling van het luchtruim toch blijven bestaan, moet de MER waarschijnlijk opnieuw worden geactualiseerd.

Twijfel aan onafhankelijkheid

Actiegroepen hebben recent de onafhankelijkheid van de Commissie m.e.r. in twijfel getrokken. In februari bleek dat de directeur van de commissie getrouwd is met een adviseur die door het ministerie was ingehuurd voor Lelystad Airport. De adviseur stapte op, de Tweede Kamer was bezorgd, de commissie benadrukte dat de twee geen contact hadden over Lelystad.

Onlangs werd het verband gelegd tussen het Shell-verleden van werkgroepvoorzitter Kees Linse van de commissie en het Shell-verleden van drie mensen in de top van Schiphol, onder wie de nieuwe bestuursvoorzitter Dick Benschop. Linse zegt daar nu over: “Ik vind deze suggestie zo ver gegrepen dat ik hem naast me neerleg. Ik deel met heel veel mensen een verleden, toen ik bij Shell begon werkten daar 180.000 mensen.”