Brieven

Brieven 17/4/2018

Denk

Eerst zien, dan geloven

Partijen en kranten zijn schimmig over de redenen waarom Denk bij de onderhandelingen voor de nieuwe colleges overal buiten spel staat.

In Schiedam werd Denk de tweede partij, maar wil de VVD als grootste niet met Denk besturen (Denk staat overal snel buitenspel, 16/4). De verkenner van de VVD heeft met fractieleden van Denk gesproken, en zegt in zijn advies letterlijk geen zorg te hebben dat bij hen de rechten van homo’s of vrouwen niet veilig zouden zijn. Daar kan het dus niet aan liggen.

Partijen en kranten verwijzen niet expliciet naar het optreden van Denk in de Tweede Kamer. En juist daarvoor is wel aanleiding.

Denk vroeg bij het Kamerdebat over de kwestie van de Armeense genocide om hoofdelijke stemming. En jawel, de Kamerleden met een Turkse achtergrond die voor de motie om de Turkse massamoord op de Armeniërs genocide te noemen hadden gestemd, heetten de volgende dag in een Turkse regeringskrant – met foto en al – landverraders (Gif in debat over Armeense genocide zit bij fractie van Denk, 1/3). Dat wijst op een lange arm uit Ankara, en is voor politici met familie in Turkije angstaanjagend. Dat Denk nu wordt buitengesloten is dus begrijpelijk.

Als de partij de komende periode kan laat zien dat ze er echt is voor de mensen die ze zegt te vertegenwoordigen, zal Denk bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen weer goed scoren, en wellicht wel bij de onderhandelingen betrokken worden.

Maar eerst zien en dan geloven.

Prestatiedruk

Uitblinkersmentaliteit

In het artikel De twintiger van nu wil te veel (13/4) staat dat het zorgwekkend is dat studenten steeds meer onderlinge competitie en prestatiedruk ervaren. We moeten dit ambitieuze studieklimaat juist koesteren. Hebben we wel door hoe geweldig het is dat de huidige generatie twintigers niet zes uur per dag achter de PlayStation zit, maar volop bezig is het onderste uit de kan te halen om haar ambities waar te maken? Het is toch fantastisch dat er geen zesjescultuur heerst, maar een uitblinkersmentaliteit? Natuurlijk moeten psychische klachten als depressies of burn-outs worden voorkomen. Maar de juiste aanpak hiervoor is begeleiding en aandacht voor studentenwelzijn, niet het aanmoedigen van middelmatigheid in plaats van excellentie.

Veelschrijvers (1)

Prettige verslaving

Ik word door Chef Opinie Monique Snoeijen, naar aanleiding van de constatering van een lezer dat sommige brievenschrijvers wel erg vaak worden gepubliceerd, genoemd in het lijstje veelschrijvers (Inbox van de redactie, 14/4). Haar constatering dat er, juist voor brievenschrijvers die ook andere dagbladen bestoken, een onderlinge competitie bestaat is juist. De onofficiële eretitel ‘dé brievenschrijver van Nederland’ bestaat en is belangrijk. Maar de twee eigenschappen die ze ons toedicht, overal een mening over hebben en schrijven uit plichtsbesef, gaan niet geheel voor mij op. Ik reageer vooral op de lezersoproepen, als iets mij raakt of als ik meen dat ik iets aan het nieuws of het standpunt van de schrijver kan toevoegen. Ik heb een eigen toon, die vooral niet te negatief is. Verder zie ik het schrijven niet als een plicht, maar veeleer als een prettige verslaving en afleiding.

Veelschrijvers (2)

Dit moet geschreven

Ik voel me aangesproken door het stukje over de habituele ingezondenbrievenschrijver, maar de twee dingen die we „gemeen lijken te hebben” gaan voor mij niet op. Zo heb ik sinds mijn pensionering geen mening meer over het onderwijs. En ik voel het ook niet als mijn plicht om te schrijven. Er is voor mij maar één reden: dit kan niet onweersproken blijven. En er is maar één gevoel: dit moet geschreven worden, anders kan ik niet slapen. Zo is dat nu ook.

Correcties/aanvullingen

Monsterverbond

In het artikel ‘Monsterverbond’ zet winnaar aan zijlijn (16/4, p.10) wordt melding gemaakt van CDA-wethouder Jan Luijendijk. Dat moet zijn: Peter Luijendijk.