50Plus-fracties dumpen partijvoorzitter via de pers

De Haagse StemmingVandaag is dag 174 van het kabinet Rutte III. Schrijf je in om deze politieke nieuwsbrief per mail te ontvangen.

Bij 50Plus sneuvelt de derde partijvoorzitter in vijf jaar. De coalitie vormt in de senaat een blok voor stierenvechten, maar is niet van het onderwerp af. En gemeenten willen af van grote stembiljetten en bejaarde stemmentelllers.

ONDER DE BUS: Binnen 50Plus ontstond al kort na het aantreden van voorzitter Jan Zoetelief onvrede over zijn autoritaire optreden en zijn plannen met de koers (naar links, ook voor jongeren) voor de partij. Tegelijkertijd liep het ledental terug. Gisteren zeiden de Eerste en Tweede Kamerfractie in een persbericht het vertrouwen in hem op en schoven ze Geert Dales naar voren. Mister Noord-Zuidlijn, ex-VVD-wethouder en burgemeester, moet de wethouder uit Nijmegen en oud-PvdA’er vervangen. “Het was beter geweest als hij de eer aan zichzelf had gehouden”, zegt partijleider Henk Krol, mede namens oprichter en senator Jan Nagel. Medestanders van Zoetelief suggereren dat de fracties van hem af willen omdat zowel Eerste als Tweede Kamerleden hun positie bij volgende verkiezingen niet zeker zouden zijn. De vrij onzichtbare senator Martine Baay zou als eerste het veld hebben moeten ruimen. De vraag is hoe goed Dales’ selectiebeleid zal zijn. Hij stelde bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam de kandidatenlijst samen (en kreeg als lijstduwer 89 voorkeurstemmen). Amsterdam werd de enige van de twintig gemeenten waar 50Plus meedeed maar geen zetel haalde - geholpen door ruzie tussen leden.

OP DE SPITS: In de senaat voltrok zich gisteren een opmerkelijke stemming. De Partij voor de Dieren diende een motie in om Europese subsidies voor de fok van vechtstieren af te schaffen, met steun van alle oppositiefracties. Zelfs de SGP ging mee, want “mensen [hebben] zeker niet het recht om dieren, puur uit vermaak, te kwellen en een wrede dood te bezorgen, laat staan dat we dit als overheid zouden subsidiëren”. Zo niet de coalitie, die ging - volgens betrokkenen voor het eerst sinds dit kabinet er zit - en bloc voor de motie liggen. D66 met het argument dat de senaat zich “niet op het niveau moet begeven van uitvoering en details”. Maar dit is typisch een onderwerp waar de PvdD zou kunnen rekenen op steun van D66-collega Henriëtte Prast, dus waarom vroeg indienster Christine Teunissen geen hoofdelijke stemming aan? Ze wilde “niet elke keer alles op de spits drijven en kwaad bloed zetten”, zegt ze. Op deze manier is er meer aandacht voor het onderwerp dan als de motie was aangenomen. En die zien we vast weer terug in een landbouwdebat.

ONDER DE PLAK: De coalitie, plus GroenLinks en PvdA, sprak zich gisteren uit voor gedwongen opheffing van de gemeente Haren, die moet opgaan in Groningen. Na Groningers uit de hele provincie die boos zijn om de gaswinning en bevingsschade, zaten er nu mensen uit Haren op de publieke tribune die in huilen wilden uitbarsten.

DOOR HET STOF: Gemeenten willen ondertussen een nieuwe discussie over digitaal stemmen, na het moeizame stemmen tellen bij de laatste verkiezingen. De stembiljetten zijn te groot, de stemmentellers te oud en de stembureaus te lang open, zo vat het AD de kritiek vandaag samen. Henk van Dijkhuizen, van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken wil niet langer dat oude mensen “tot diep in de nacht op hun knieën door stoffige gymzalen kruipen”, die worden “niet voor niets op een bepaalde leeftijd met pensioen” gestuurd. Bij zware beroepen zou dat al na 45 jaar werk moeten, vinden vakbonden én werkgevers ondertussen.

QUOTE VAN DE DAG:

“Wat ben je mooi!”

Kamerlid Peter - zonder jasje - Kwint (SP) deelt kort na de geboorte een foto van zijn dochter Féline met zijn bijna 12.000 Twittervolgers.