‘Maritieme beveiligers moeten onder Defensie vallen’

De inzet van particuliere beveiligers op koopvaardijschepen valt in het onlangs aangenomen wetsvoorstel onder het ministerie van Justitie. Dit is geen goed idee, zo schrijft de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV).

Een bemanningslid van het Nederlandse luchtverdedigings- en commandofregat Hr. Ms Evertsen test een boordwapen in de Indische Oceaan.
Een bemanningslid van het Nederlandse luchtverdedigings- en commandofregat Hr. Ms Evertsen test een boordwapen in de Indische Oceaan. Foto Robin Utrecht/ANP

De verantwoordelijkheid voor de inzet van particuliere beveiligers op koopvaardijschepen zou onder het ministerie van Defensie moeten vallen. De Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) schrijft dat in een brief aan de Eerste Kamer.

Volgens SMV kan het beter onder Defensie vallen omdat het departement “unieke militaire informatie heeft” op het gebied van beveiliging. Ook wil de stichting dat Defensie certificaten voor de beveiligingsbureaus gaat uitgeven.

In het huidige wetsvoorstel komt de verantwoordelijkheid voor de particuliere beveiliging onder het ministerie van Justitie te vallen. In maart stemde een meerderheid van de Tweede Kamer voor het toestaan van ingehuurde beveiligers op de commerciële scheepvaart. De Eerste Kamer buigt zich er nog over. Die beveiligers moeten schepen beschermen tegen bijvoorbeeld piraterij. In het wetsvoorstel is het aan het ministerie van Justitie daar toestemming voor te geven.

Pieter van Vollenhoven

Daar is SMV, dat voorgezeten wordt door Pieter van Vollenhoven, het niet mee eens. “Men spreekt hier immers over een situatie waarin anders ook militairen hadden kunnen worden ingezet”, schrijft de organisatie in de brief. “Het lijkt daarom de aangewezen weg om de minister van Defensie te laten bepalen of militairen of particuliere maritieme beveiligers worden ingezet om over de veiligheid van het schip te waken.” De stichting staat achter de inzet van particuliere beveiligers, maar vindt dat de verantwoordelijkheden helderder beschreven moeten worden.

De organisatie geleid door Van Vollenhoven wil niet alleen dat Defensie toestemming voor de beveiliging geeft, maar ook dat het certificaten gaat uitdelen aan maritieme beveiligingsbedrijven die de schepen mogen beveiligen. Uit de brief: “In onze ogen zou er eigenlijk geen verschil moeten zijn of er militairen of een gecertificeerd beveiligingsbedrijf voor deze activiteiten worden ingezet.”