CBS

Vluchtelingen amper aan het werk

Foto Olivier Middendorp

Bijna negen op de tien vluchtelingen heeft tweeënhalf jaar na het krijgen van een verblijfsvergunning nog geen werk. 11 procent had een baan. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

Het statistiekbureau deed in opdracht van vier ministeries onderzoek naar vluchtelingen die vanaf 2014 in Nederland zijn aangekomen. Anderhalf jaar na het verkrijgen van hun verblijfsstatus, was het aandeel werkenden in deze groep nog kleiner: 4 procent.

Op beide peilmomenten waren veel vluchtelingen nog bezig met hun inburgering. Na het ontvangen van hun status, moeten ze binnen drie jaar het inburgeringsexamen halen.

De verschillen tussen de nationaliteiten van vluchtelingen zijn groot. Onder Afghanen was het aandeel werkenden na tweeënhalf jaar 29 procent. Onder Eritreeërs 6 procent. (NRC)