Brieven

Brieven

Heleen Schuurmans kopt haar artikel in NRC (9/4) met: Geef getraumatiseerd kind nu rust. Als voormalig artsen van de medische dienst asielzoekers, zeggen wij: doe dat nu! In het asielzoekerscentrum in Leiden waar wij werkten werd ’s avonds een lijst opgehangen met de namen van de mensen die de volgende dag op ‘transfer’ zouden gaan. Kinderen konden niet eens afscheid nemen van hun leerkracht of vrienden. Als je dit één keer meemaakt is het heftig, laat staan als dit meerdere keren gebeurt.

Simone Goosen heeft in haar proefschrift uit 2014 aangetoond dat de frequente verhuizingen van asielzoekerskinderen geassocieerd zijn met negatieve gevolgen op de psychische gezondheid. Een van haar aanbevelingen is dat er beleid moet worden gemaakt dat het aantal verhuizingen minimaliseert. Hier zijn wij het hartgrondig mee eens. Ook ander onderzoek laat zien dat niet zozeer het traumatische verleden van invloed is op de mentale gezondheid van asielzoekerskinderen, maar juist de stressoren in het nieuwe land. Laat deze kinderen niet een speelbal van de politiek zijn, maar laat ze op één plek opgroeien. Dat is beter voor het kind, het gezin, het leren, hun gezondheid en de maatschappij.


beiden arts Maatschappij en Gezondheid, en Jeugdarts KNMG