Meer meldingen discriminatie zwangeren

Bijna een derde van alle meldingen bij het College voor de Rechten van de Mens ging over zwangerschapsdiscriminatie.

Foto Getty Images/iStockphoto

Het College voor de Rechten van de Mens heeft vorig jaar fors meer meldingen van zwangerschapsdiscriminiatie ontvangen. In 2017 ging het om 1.470 meldingen, in 2016 waren dat er 270. Dat blijkt uit de Monitor Discriminatiezaken 2017.

Meldpunt

De stijging is mede het gevolg van de opening van een meldpunt. In 2012 en 2016 onderzocht het College zwangerschapsdiscriminatie. Het bleek dat deze vorm van discriminatie een groot probleem was en voornamelijk vrouwen met flexibele arbeidscontracten trof. Om meer inzicht te krijgen, opende het College daarom in het voorjaar van 2017 een meldpunt. Daar kwamen in korte tijd veel meldingen binnen.

Een woordvoerder van het College meldt:

“In 2018 is zwangerschapsdiscriminatie echt nog een groot probleem. We krijgen meldingen van alle hoeken van de arbeidsmarkt. Het maakt niet uit waar je werkt: als jij een tijdelijk contract hebt en je een kind krijgt, dan loop je grote kans dat je op een of andere manier benadeeld wordt.”

In de meeste gevallen gaat het volgens het College om tijdelijke contracten die niet worden verlengd. Volgens onderzoek van het College uit 2016 krijgt 42 procent van de zwangere vrouwen te maken met zwangerschapsdiscriminatie. Zwangerschapsdiscriminatie valt onder de Wet gelijke behandelingen. Geslacht – en als verlengde daarvan zwangerschap – mag geen rol spelen in het beëindigen of aangaan van een arbeidsovereenkomst.

Het totaal aantal meldingen van discriminatie bij het College voor de Rechten van de Mens is met ruim 35 procent gestegen. Het College ontving in 2017 4.259 meldingen. In 2016 waren dat er 3.143.

Ook het aantal meldingen van discriminatie op basis van een handicap of een chronisch ziekte steeg, van 579 naar 810 meldingen. Deze stijging komt volgens het College door de ratificatie van het VN-verdrag handicap, in juni 2016.

Oordelen

Naast het melden van discriminatie, kan het College ook gevraagd worden om een formeel oordeel. Het College handelde in 2017 432 dergelijke verzoeken af, blijkt uit het jaarverslag. In 161 gevallen kwam het College met een oordeel.

In 2017 trof 87 procent van de verweerders maatregelen na een uitspraak, zoals het aanpassen van de cao of het alsnog aanbieden van een arbeidscontract voor een zwangere vrouw. Strikt genomen hoeft een oordeel van het College niet opgevolgd te worden, maar in andere juridische procedures wordt het oordeel van het College wel meegenomen.