Topman weg bij Eneco, werknemers naar de rechter

Vertrek Het is crisis bij Eneco. Topman Jeroen de Haas vertrekt onverwacht, de ondernemingsraad is boos en stapt naar de Ondernemingskamer.

Jeroen de Haas
Jeroen de Haas Foto Thomas Bokeloh

Na maanden van ruzie tussen Eneco en zijn aandeelhouders leken de conflicten bijgelegd en de rust weergekeerd. Dat was schijn, zo bleek maandagochtend. Eerst maakte het energiebedrijf bekend dat topman Jeroen de Haas (1959) per september vertrekt, een besluit dat „in goed overleg” zou zijn genomen. Niet veel later kondigde de centrale ondernemingsraad (COR) van Eneco naar de Ondernemingsraad te stappen, onder meer uit onvrede met het „vroegtijdige” vertrek van De Haas.

Woordvoerders en betrokkenen wilden maandagochtend nog niet veel kwijt, maar alles wijst erop dat de voorgenomen verkoop van Eneco opnieuw inzet is van conflict. Vorig jaar besloot een meerderheid van de 53 gemeentelijke aandeelhouders tot een verkoop van de onderneming. Dat besluit zette de verhoudingen op scherp tussen de gemeenten en de bedrijfstop, die hecht aan autonomie en de vrees uitsprak dat een toekomstige eigenaar de duurzame strategie van Eneco in gevaar zou brengen. Maar na een bemiddelingstraject tussen de raad van commissarissen en de belangrijkste aandeelhouders leken de verstoorde verhoudingen juist weer hersteld. Er waren „concrete afspraken” gemaakt tussen de commissarissen en de gemeenten over de selectie van een koper en de garanties die daar bij horen.

Lees over de irritatie bij gemeenten ook dit artikel uit september 2017: Gemeenten: top Eneco zit te stoken

Mister Eneco

Maar over de interpretatie van die afspraken lijkt toch weer discussie te zijn ontstaan, nu tussen De Haas en zijn commissarissen, zo valt af te leiden uit het persbericht van de COR. Ook stelt de COR dat drie van de zes commissarissen, onder wie voorzitter Edo van den Assem, onlangs hun ontslag hebben ingediend. Van den Assem laat in een reactie echter weten nog „volledig en onbeperkt” in functie te zijn.

De Haas geldt als ‘Mister Eneco’. Hij is sinds 2007 de hoogste baas bij het energiebedrijf en heeft altijd een eigenzinnige koers gevaren. Zo zette hij al in een vroeg stadium in op duurzaamheid, een strategie waarvoor hij veel waardering kreeg. Ook verzette De Haas zich jarenlang tegen een splitsing van het netbeheer en de energieopwekking, een strijd die Eneco in 2015 verloor.

Lees ook het interview met De Haas: ‘Ik verdedig mijn bedrijf, daar schaam ik me niet voor’