Recensie

Recensie Muziek

Alsof de muziek opnieuw de muren van Jericho omver blaast

Holland Baroque Levendige toonschilderingen van Holland Baroque en Cappella Amsterdam in onbekend oratorium over de val van de oude stad Jericho.

Holland Baroque
Holland Baroque Foto Wouter Jansen Photography

Krachtige klanken bevat het herontdekte oratorium The Fall of Jericho van de Brit William Hayes (1708-1777), het Bijbelse verhaal over een stad die van de aardbodem geveegd wordt door, ehm, ja, door muziek. Bazuingeschal doet de muren instorten waarna religieuze moordlust vrij spel krijgt. Holland Baroque, Cappella Amsterdam en de solisten brachten deze geschiedenis met veel kleur tot leven.

Dat gold ook voor het Dixit Dominus van Hayes’ grote held en tijdgenoot Georg Friedrich Händel. ‘Conquassabit capita’ klonk alsof een leger stampende voeten hoofden verpletterde en ‘saecula saeculorum’, het eeuwen der eeuwen, kreeg het karakter van een veelstemmig perpetuum mobile.

Holland Baroque begeleidde de aria alsof de muziek treurt om haar eigen vernietigingskracht

Maar Hayes deed zeker niet onder voor Händel. Mooi en tweeslachtig was de aria ‘Hail Music! Sister of the Soul’, een lofzang op een bed van droevige noten, want muziek kan - zoals librettist Henry Travers dicht - een blijde ronde dansen, een troostende balsem zijn, demonen kalmeren, muren betoveren. Maar „wat kunst bouwt, kan ze ook doen instorten”.

Holland Baroque begeleidde de aria alsof de muziek treurt om haar eigen vernietigingskracht. Daar bovenuit rees de jonge sopraan Channa Malkin. Zij viel in voor Dorothee Mields en had één dag om zich het repertoire eigen te maken. Dat lukte - vreemd genoeg - het beste bij de onbekende Hayes. In ‘Hail Music!’ gooide het talent de schroom van zich af en zong ze niet langer in de partituur, maar eroverheen. Plots was de stem niet meer dun, maar vol en rond. Cappella Amsterdam beantwoordde haar aria toepasselijk met het koor ‘Ah dreadful glorious Voice’.

Daarna stak er een stormwind in de strijkers op. Jericho ging ten onder in „het alles verterende vuur van Gods ziedende adem”. De zaal huiverde in de greep van Hayes’ beeldende stijl. Het was toon schilderen op zijn best door Holland Baroque en Cappella Amsterdam.