Ziekenhuis kan dit niet zelf oplossen

Management Veel problemen op de Spoedeisende Hulp (SEH) hebben landelijke oorzaken. Ziekenhuizen als het Franciscus Gasthuis zijn daardoor beperkt in hun oplossingen.

Elk ziekenhuis met een SEH-afdeling zal het beamen: er is een groot tekort aan gediplomeerde verpleegkundigen. In Rotterdam en regio hebben alle ziekenhuizen met SEH’s (Erasmus MC, Maasstad, Ikazia en IJsselland) op dat vlak vacatures uitstaan. Zo ook Franciscus & Vlietland. Bedrijfskundig manager Corrie Vellema: „Op onze twee SEH-afdelingen zouden we er idealiter veertien gediplomeerden bij moeten hebben. Maar ja, ziekenhuizen vissen bij elkaar in dezelfde lege gediplomeerden-vijver. Het is mooi werk, maar ook zwaar en onregelmatig. De uitstroom is groot. Niet voor niets is de SEH in Vlietland sinds november 2016 om negen uur ’s avonds dicht.”

Een tweede landelijk probleem is het tekort aan ambulancepersoneel. Medisch manager Tirza Huting: „Minder ernstig zieken zitten als gevolg daarvan soms uren te wachten op een ambulance. Daardoor verslechtert hun toestand, waarna ze zieker op de SEH terechtkomen en daar intensievere zorg nodig hebben. Andere moeilijkheid is dat wanneer ons ziekenhuis vol ligt we geen ambulance kunnen vinden om patiënten over te plaatsen naar een ander ziekenhuis. Daardoor komen ze op onze SEH terecht, terwijl daar de instroom al zo groot is, en die afdeling bovendien niet geschikt is voor verpleging.”

Vellema: „Tijdens de griep was het hier knetterdruk. We hebben geplande operaties moeten doorschuiven.” Huting: „Het zijn te veel crises op elkaar: te weinig verpleegkundigen en ambulances, te veel grieppatiënten en te weinig uitstroom uit het ziekenhuis. We hebben meerdere nachten meegemaakt dat negen patiënten op de SEH moesten slapen.” Vellema: „Het Havenziekenhuis is dicht. Daarmee is niet alleen een SEH verdwenen, maar ook een groot achterland van honderd bedden, dat onze SEH nodig heeft om niet dicht te slibben.”

Dat wat het ziekenhuis wèl zelf kan regelen, wordt aangepakt. Sinds 2015 komen ‘zelfverwijzers’ (zonder briefje van de dokter) buiten kantoortijden eerst op de huisartsenpost van het ziekenhuis terecht, waar wordt besloten of iemand door mag naar de SEH.

Verder bestaat sinds maart in de regio een initiatief van het zogeheten Regionaal Overleg Acute Zorg om patiënten beter te laten doorstromen. Vellema: „Je kunt daarbij denken aan dementerende ouderen. Dankzij deze maatregel worden ze vanaf de SEH weer thuis gebracht, waar zonodig aanvullende thuiszorg wordt geregeld. Hiermee proberen we te voorkomen dat dementerenden zonder sociaal vangnet draaideurpatiënten worden.”

Zijn die maatregelen voldoende? Moeilijke vraag, vinden de twee managers. Ze hebben niet alles zelf in de hand, vertellen ze, een groot deel van de oplossingen ligt bij ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de politiek. Vellema: „Maar het aantal momenten dat het heel erg druk is in verhouding tot de beschikbare mankracht neemt wel zienderogen toe.” Huting; „Dan staat het water ons echt tot aan de lippen en soms nog hoger.”