Recensie

Recensie

Grandioze Estse roman over onderdrukking

Eindelijk is de roman Tussen drie plagen van de Estse schrijver Jaan Kross (1920-2007) vertaald. Het is het waargebeurde verhaal van de 16de-eeuwse pastor Balthasar Russow, een man die de geschiedenis van zijn land optekent en in aanvaring komt met de adel en kooplieden. Kross, die gold als een kandidaat voor de Nobelprijs, zet zijn fascinerende personages met groot inlevingsvermogen neer. In zijn menselijke zwakheden is Russow een personage om nooit meer te vergeten. Ook laat Kross zien hoe moeilijk het is om te (over)leven in een klein land dat eeuwenlang door vreemde mogendheden werd bezet, Rusland voorop.

Boek
Jaan Kross: Tussen drie plagen. Vert. Frans van Nes en Jesse Niemeijer. Prometheus, 1018 blz. 39,99 euro

●●●●●